TV aksjonen 2020: Et hav av muligheter – bekjempelse av plast i havet

Skrevet av Cathrine Tjessem den 13. okt. 2020

Årets TV aksjon representerer en utfordring som har stor betydning for oss alle, og noe AKVA group som konsern vil være med å støtte. Miljø- og bærekraftperspektivet er noe vi som leverandører til havbruksnæringen daglig jobber med i samarbeid med næringen, og som det er stadig større fokus på.

hovedbilde 16 9

Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge, og vi oppfatter at næringen er sitt ansvar bevisst i forhold til å utvikle produksjonsmetoder og anlegg som er bærekraftige.

Hele næringen jobber sammen for å forbedre seg, en del rutiner er på plass, mens vi på andre områder er i en startfase. Det aller meste av utrangerte plastprodukter blir tatt hånd om og gjenbrukt eller gjenvunnet, samtidig er det fortsatt en vei å gå.

AKVA group er en av verdens største og ledende leverandører av utstyr og teknologi til havbruksnæringen. Vår visjon er «Teknologi for en bærekraftig biologi». AKVA group har en industriell tilnærming til bærekraft og søker gjennom utvikling og leveranse av relevante produkter/løsninger og tjenester, å hjelpe produsentene til å nå sine målsettinger, herunder miljø og bærekraft. Vi ønsker å både jobbe med kundene våre og andre virksomheter som jobber med mottak og gjenvinning.

 Plast inngår som en viktig bestanddel i våre produkter, og er også hovedkomponenten i bl.a. merder og båter, som følge av sine unike egenskaper når det gjelder å lage produkter som er robuste nok til å møte kravene som stilles. 

Det er viktig for oss å bidra til at våre produkter er laget av gjenbrukbare materialer der hvor det er mulig, og vi ønsker å bidra til forbedring og utvikling av hele verdikjeden fra råstoff til produkt, innsamling etter bruk, og gjenbruk/gjenvinning. Vi ønsker således å bidra til å legge grunnlag for en sirkulær økonomi.

 I samarbeid med bransjen har AKVA group kommet langt når det gjelder resirkulering av nøter (i samarbeid med NOFIR), mens vi fortsatt har en vei å gå for flyteringer. Her er det ulikt hvor langt man har kommet i ulike deler av landet. Vi har gode løsninger for å minimere slitasje av fôrslanger og unngå mikroplast gjennom vårt system for vannbåren foring.

 Vårt spekter av tiltak;

  1. Vi bygger kompetanse i samarbeid med bransjen og forskningsmiljøer
  2. Vi jobber med muligheter for å bruke ny teknologi, bl.a. til dokumentasjon og sporing av plast i hele verdikjeden
  3. Vi utvikler gode bestandige, robuste, resirkulerbare produkter, tjenester og metoder, med mål om minimal miljøpåvirkning gjennom livsløpet. f.eks; Isoporfrie merder, vannbåren foring, skånsom vasking av nøter, etc.
  4. Vi jobber også med bærekraft og miljø på andre områder enn plast, (herunder utslipp), hvor vi bl.a. leverer arbeidsbåter med elektrisk fremdrift, elektrifisering av fôringsanlegg, landstrøm etc.

 
AKVA group har opprettet en digital bøsse, og vi oppfordrer alle våre kunder, leverandører og ansatte om å gi et bidrag til dette viktige formålet. Støtt vår digitale bøsse – klikk her.

 

Om årets TV-aksjon (hentet fra www.blimed.no)

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

soeppel

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

TV-aksjonen er en nasjonal dugnad der hele Norge deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter, lag og foreninger og lokalsamfunn.

Les mer på www.blimed.no

Kommentarer eller spørsmål?

Skriv inn nedenfor og du vil få svar fra en av AKVA group sine eksperter:

Få siste nytt direkte på e-post

Siste nytt

Artikler etter merke

Se alle