Tredje utsett av fisk i Atlantis

Skrevet av Joar Time den 07. mai. 2021

Atlantis Subsea Farming har nå satt ut fisk i de nedsenkbare merdene for tredje gang på lokaliteten Otervika helt sør i Nordland.

web_aAtlantisOt08_SinkabergHansen_Tom Lysø

VELLYKKET OPERASJON: Selve utsettoperasjonen var godt planlagt og gikk meget bra – fisken roet seg fort etter utsett. Foto: SinkabergHansen/Tom Lysø

Det ble satt ut fisk på ca 1,5-2,0 kg i to nedsenkbare merder, med 170 000 i hver merd. Fisken skal stå i de nedsenkbare merdene fram til slakting utpå høsten, og det er biomasse både fra Atlantis og SinkabergHansen i merdene. Når fisken er utslaktet vil prosjektet bli evaluert opp mot målkriteriene og konvertering av utviklingstillatelsen vurderes.

Fisken var tilnærmet lusefri ved utsett og hadde en god helsestatus. Utviklingen i lusesituasjonen skal overvåkes i dypet med Aquabyte sitt kamerasystem da det er viktig å ha anlegget mest mulig nedsenket for å unngå lusepåslag.

- Fisken roet seg fort etter utsett og vi følger nå nøye med på svømmehastighet, adferd og fôring. Fisken skal lære seg å bruke luftkuppelen for å fylle svømmeblæren og venne seg til et liv i dypet», sier prosjektleder Trude Olafsen.

- Det har vært en fantastisk innsats fra hele prosjektteamet den siste tiden for å klargjøre alt til utsettet - ikke minst fra de som jobber på lokaliteten.

Klikk her for å abonnere på nyheter fra AKVA group

Anlegget er rigget med fire nedsenkbare merder for å få erfaring med flere merder i en og samme rammefortøyning. Basert på erfaringene fra forrige utsett er det gjort tekniske endringer knyttet til selve kablings- og styringssystemet, bøyer og luftkuppel.

Atlantis Subsea Farming fikk i 2018 tildelt en utviklingstillatelse for å teste ut nedsenkbare merdanlegg. Selskapet er eid av SinkabergHansen AS, AKVA group ASA og Egersund Net AS.

Kontakt: Prosjektleder Trude Olafsen, TOlafsen@akvagroup.com, 91557400

web_aAtlantDrone03_Tina Oldham_Havforskningsinstituttet

Atlantis på veg ned i dypet på lokaliteten Otervika med 170 000 fisk. Foto: Tina Oldham/Havforskningsinstituttet

web_aAtlantisOt07_SinkabergHansen_Tom Lysø

Lokalitetsleder på Otervika, Rolf Skjærvø (SinkabergHansen), er meget fornøyd med at Atlantis nå er full av fisk: SinkabergHansen/Tom Lysø

web_aAtlantisOt10_SinkabergHansen_Tom Lysø

Frode Oppedal fra Havforskningsinstituttet følger nøye med på fiskens oppførsel etter senking i kontrollrommet til Atlantis på flåten. Foto: SinkabergHansen/Tom Lysø

Merker: atlantis subsea farming, atlantis-prosjektet

Få siste nytt direkte på e-post

Siste nytt

Artikler etter merke

Se alle