Trapper opp den landbaserte virksomheten i Norge

Skrevet av Cecilie Dybdahl Birkeland den 05. jun. 2019

AKVA group Land Based åpner nytt RAS-kontor i Trondheim for å ta en enda sterkere posisjon i det norske markedet.

Ole Jonny Nyhus_AKVA groupDet nye kontoret vil bli ledet av Ole Jonny Nyhus. 

– Vi opplever stadig større etterspørsel etter våre tjenester og har i løpet av de siste årene vokst betydelig som organisasjon. I fjor opprettet vi et eget landbasert salgs- og servicekontor i Bergen og nå utvider vi med ytterligere et kontor i Trondheim, som blir vårt hovedkontor for RAS-prosjekter i Norge, sier COO Land Based i AKVA group, Morten Nielsen.

Ved det nye kontoret i Trondheim skal det sitte spesialister på RAS-teknologi, som får en viktig rolle med å lede og koordinere selskapets norske RAS-prosjekt. Kontoret vil bli ledet av Ole Jonny Nyhus, som har lang erfaring med prosjektering av landbaserte anlegg fra AKVA group Land Based sin avdeling på Sømna.


Tettere på kundene

– Gjennom det nye kontoret vil vi ikke bare øke vår tilstedeværelse i det norske markedet, men også komme tettere på kundene våre. RAS-prosjekter er utrolig komplekse, med høyavansert teknologi og store verdier i spill. Dette blir et viktig grep for å gi kundene våre best mulig oppfølging gjennom hele prosjektforløpet, sier Nyhus.

Trondheims-kontoret er strategisk plassert i sentrum av den norske næringen. Kontoret vil samarbeide tett med de øvrige avdelingene i AKVA group Land Based, og spesielt avdelingen i Danmark, som huser et større spesialistmiljø med lang internasjonal RAS-erfaring. Den landbaserte divisjonen i AKVA group har allerede hatt et tett samarbeid over landegrensene gjennom flere år, og teller nå i alt 160 medarbeidere fordelt på avdelinger i Norge, Danmark og Chile.


Internasjonalt team

– Erfaringen og kompetansen vi besitter på tvers av våre avdelinger, er vår store styrke. Samtidig er det viktig at vi evner å tilpasse oss lokale behov, og at vi også har en fysisk nærhet til kundene våre. Det norske markedet er inne i en spennende utvikling og gjennom etableringen av et eget RAS-kontor i Norge ønsker vi å innta en enda sterkere posisjon i markedet, sier Morten Nielsen.

Finn mer informasjon om AKVA groups landbaserte tjenester her

Merker: trondheim, landbasert fiskeoppdrett, ras-anlegg, akva group land based, resirkuleringsteknologi

Få siste nytt direkte på e-post

Siste nytt

Artikler etter merke

Se alle