Positive erfaringer fra det andre utsettet i Atlantis

Skrevet av Joar Time den 16. sep. 2020

I februar ble 100000 fisk satt ut i Atlantis og senket 30 meter under overflaten ved Skrubbholmen sør for Rørvik. Erfaringene fra det andre utsettet i Atlantis er positive, ifølge en ny rapport. 

Atlantis_web

Dette var første gang noensinne at laks og biomasse av dette omfanget ble satt i en merd og senket 30 meter under overflaten, og med det nærmer prosjektet seg en normal operativ situasjon. Prosjektleder Trude Olafsen kan rapportere at veksten har vært god, og at fisken lærte å bruke luftkuppelen. 

Normal oppførsel 
Vi er veldig fornøyde med resultatene så langt. Fisken roet seg raskt og gjenopptok et normalt bevegelsesmønster inne i merden. Tett overvåking av fisken avslørte normal oppførsel og fôringsmønster gjennom hele perioden; veksten var omtrent den samme sammenlignet med overflatemerder på lokasjonenfisken lærte å bruke luftkuppelen for å fylle svømmeblæren tilstrekkelig og fiskevelferden var god, sier Olafsen. 

Fisken ca 3 kg, ble behandlet for lus før den ble satt ut i merden, og 25 000 fisk ble slaktet ut i april og resten i juni. Prosjektet har gjort noen endringer siden det første utsettetblant annet har man installert av lastsjakler for å få bedre oversikt over hvordan miljøkreftene påvirker merdkonstruksjonen. Kontrollsystemet med tilhørende teknologi er bygget inn i en container for å gjøre det lettere å flytte på utstyr. 

Lus 
Lusens livssyklus og utvikling i Atlantis merden skiller seg ikke signifikant fra det vi kjenner som normal / forventet utvikling i tradisjonelle overflatemerderSiden det registreres lusepåslag i nedsenket posisjon, tyder det på at noen larver har befunnet seg på dypet i det de når det smittsomme stadiet. Det har også tidligere vært registrert påslag på andre lokaliteter hvor fisk har stått dypt, men da i mindre grad enn i tradisjonelle overflatemerder, sier Olafsen. 

Merden ble avluset en gang i produksjonsperioden. 

I løpet av denne testperioden har det ikke vært noen kontrollmerder på stedet som kan sammenlignes mot luseutviklingen i Atlantis, og dette gjør det vanskelig å diskutere og konkludere om lusens utvikling i Atlantis, sier Olafsen. 

Merden og tilhørende teknologi er sertifisert etter NS 9415. Den første prototypen av systemet ble ferdigstilt i mai 2019 på SinkabergHansen sin lokasjon Gjerdinga nord for Trøndelag. Atlantis Subsea Farming AS eies av SinkabergHansen, AKVA group og Egersund Net. 

Du finner mer informasjon på atlantisfarming.no. 

Kontaktperson: Trude Olafsen (TOlafsen@akvagroup.com), +47 91557400 

web_NY_IMG_3438

 

Merker: atlantis-prosjektet

Kommentarer eller spørsmål?

Skriv inn nedenfor og du vil få svar fra en av AKVA Group sine eksperter:

Få siste nytt direkte på e-post

Siste nytt

Artikler etter merke

Se alle