Ny kunnskap gir verktøy til å ta plastgrep

Skrevet av Joar Time den 21. okt. 2019

Forskningsprosjektet HAVPLAST er en del av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansierings (FHF) satsing for å øke kunnskapen om plastavfall fra sjømatnæringen. AKVA group har vært en samarbeidspartner i prosjektet. Se video:

HAVPLAST bidrar med ny kunnskap om omfang og årsaker til plastforsøpling fra fiskeri og oppdrett til havmiljøet, og fremmer konkrete forslag til forebyggende tiltak.

Prosjektet bidrar blant annet med nye data om mengden mikroplastutslipp fra fôrslanger i oppdrett som indikerer at slike utslipp er lavere enn tidligere antatt. Prosjektet dokumenterer også plastavfall på avveie fra oppdrett, og presenterer grove estimater for omfanget av plastforsøpling fra fiskeri langs kysten.

Klikk her for å abonnere på nyheter fra AKVA group

Mindre mikroplast fra fôrslager enn tidligere estimater

Analyser av strandsøppel fra fem lokasjoner nedstrøms av oppdrettsanlegg, samt bildedokumentasjon fra strandryddere dokumenterer makroplast på avveie fra oppdrettsanlegg. Hele eller deler av merder, deler av gangbaner og fórrør er eksempler på makroplastutslipp som går igjen i bildeanalyser.

Utslipp av tau ved operasjoner på merdkanten er i nedstrømsanalyser identifisert som en viktig kilde til marin forsøpling fra oppdrett. Også skader på anlegg og dårlig sikring er indentifisert som årsaker til utslipp. Basert på modellsimuleringer er det estimert et årlig utslipp av mikroplast fra fórslanger i norsk lakseoppdrett i størrelsen 10-100 tonn, med en snittsimulering på 30 tonn - like mye som mengden mikroplast fra klesvask.

Les mer på FHF sine sider: Ny kunnskap gir sjømatnæringene verktøy til å ta plastgrep

Næringen iverksetter tiltak

Målrettet fokus på kilder, praksis og rutiner er identifisert å ha et betydelig potensial for utslippsreduksjon både innen oppdrett og fiskeri. Tidligere i vår kom den første delrapporten fra prosjektet som foreslår 17 helt konkrete tiltak for å redusere plastforurensing fra sjømatnæringene. Les nyhetssak fra 3.5.19 «17 tiltak for å redusere plastforurensing fra sjømatnæringen».

Tiltak med forventet høy effekt, men som er noe langsiktige er standardisering av avfallssystemer ved kai, bedre infrastruktur for avfallshåndtering om bord og ved anlegg og utvikling av mer miljøvennlige produkter. Næringen har allerede iverksatt flere av tiltakene.

Prosjektet er initiert av næringen selv, finansiert av FHF og ledet av SALT. Det er gjennomført i samarbeid med Nordlandsforskning og aktører i sjømatnæringen – både innen havbruk og fiskeri.

Merker: miljø

Kommentarer eller spørsmål?

Skriv inn nedenfor og du vil få svar fra en av AKVA Group sine eksperter:

Få siste nytt direkte på e-post

Siste nytt

Artikler etter merke

Se alle