Mange nyvinninger i produktråd Software

Skrevet av Joar Time den 09. apr. 2019

Det ble gjort en rekke pre-lanseringer på årets produktråd i AKVA group Software. Fishtalk Control App der en enkelt kan gjøre daglige registreringer var en av dem.

WEB Software1

AKVA group Software ønsker å utvikle produkter som løser hverdagens problemstillinger, og inviterer derfor ekspertene på området - våre softwarekunder - til jevnlige produktråd for å lytte og for å dele erfaringer.

- Kundene våre sitter med førstehåndskjennskap til aktuelle problemstillinger i bransjen, så vi ser stor verdi i å invitere til produktråd en gang i året. Kundene blir også hørt; bare det siste året har vi utviklet flere lanseringsklare produkter basert på kundenes tilbakemeldinger fra produktrådet i 2018, sier Thomas Hoff, salgsleder i AKVA group Software.

Fishtalk Control App

Nytt av året er blant annet Fishtalk Control App - som en direkte konsekvens av tidligere produktråd. Fishtalk Control App gjør det mulig med daglige registreringer hvor de operasjonene som gjøres ofte kan registreres direkte fra appen. Registreringen inkluderer lus, fiskedød, rensefisk, miljøparametere og fôr. Appen er utviklet sammen med flere oppdrettere - blant annet AquaGen som deltok og presenterte sine erfaringer. 

- Appen er laget for å være enkel i bruk med kort vei til kjernefunksjoner, den har flat struktur, den husker tidligere registreringer og den utnytter telefonens gps-funksjonalitet, sier Hoff.

Programvaren Fishtalk består av to hovedprogram – Fishtalk Control og Fishtalk Equipment. Mens sistnevnte gir brukeren oversikt over og kontroll med vedlikehold og drift av alt utstyret på et anlegg, handler Fishtalk Control om å få selve fisken til å «snakke». Data om blant annet vekst, fiskehelse og fysiske miljøfaktorer i og rundt anlegget, gir det beste beslutningsgrunnlaget for å styre produksjonen på en god måte.

Flere nyvinninger

Andre nyheter inkluderer Fishtalk i skyløsning med egen API og fôrintegrasjon som muliggjør integrasjon med tredjepartssystemer. API-en mottar data som f.eks. snittvekst, dødelighet og miljødata - og lager grunnlaget for en rapport som kalles for Feeding Insight.

- Det gir oppdretteren innsikt langt bedre grunnlag for å fatte avgjørelser under fôringen av fisk. Man kan på en enkel måte analysere og lage strategier for en mer driftssikker og effektiv hverdag, sier konsulent og produkteier Mette Erike Skogstad.

Og digitalisering er i vinden også i havbruksbransjen.

- Data og teknologi endrer måten vi i Grieg Seafood driver virksomheten vår på. Vi bruker historiske data, sanntidsdata, datadreven predikasjon og simulering i stadig økende grad. Med big data-analyser ser vi sammenhenger som ikke har sett før, fortalte Stein Halstensen, Planning Manager i Grieg Seafood under sitt innlegg.

WEB Software2

Enklere planlegging

Et annet produkt som ble lansert var Fishtalk Optimizer med utsett - et optimaliseringsprosjekt med blant andre NTNU og Sintef som akademiske partnere. Denne modulen - spesielt beregnet på utsett av smolt - gjør det enkelt å se tilgjengelige smolt-batcher og lokaliteter som er tilgjengelige for utsett. Deretter optimaliseres utdelingen fra batch til merd, som igjen vil gjøre produksjonsplanleggingen enklere.

- Fishtalk Optimizer med utsett er en god implementering som forenkler planleggingen og gir mulighet til å ta hensyn til flere parametere enn før. Den gjør det enklere å treffe bedre på budsjetterte tall, bidrar til besparelse av tid og gir en bedre utnyttelse av MTB (maksimalt tillatt biomasse), sier Hoff.

Lingalaks har nå tatt i bruk Fishtalk Optimizer i sin produksjonsplanlegging.

- Vi bruker mindre tid på manuell jobb i planleggingen, og det er lettere å ta hensyn til egen produksjonsstrategi i planen, sier Anita Stevnebø, biologisk koordinator i Lingalaks.

I tillegg ble siste nytt på flere tilleggsmoduler presentert under produktrådet som ble arrangert på Quality Airport Hotel Værnes utenfor Trondheim 25. - 26. mars.

Neste produktråd Software avholdes i første uke i mars - uke 10 - i 2020.

Merker: akva group software

Få siste nytt direkte på e-post

Siste nytt

Artikler etter merke

Se alle