Tilbake til vannbåren fôring

Skrevet av Tore Obrestad den 17.09.19 14:41
Tore Obrestad
Følg meg:

AC600VR fôrflåte

Økt utfôringskapasitet, betydelig redusert energibehov og minimal slitasje av fôrslanger. Dette er bare noen av grunnene til at AKVA group nå reintroduserer vannbåren fôring.

Under årets Aqua Nor viste AKVA group fram en AC 600 VR fôrflåte med vannbåren og fleksibel fôring på Skansen kai.

 

Slik er det bygd opp

Vannfôringssystemet i visningsflåten har to vanninntak i bunnen av flåten. Vannet går gjennom et grovfilter og forbi hovedsikkerhetsventilen før det fordeles til foringslinjene. På hver linje er det installert en pumpe som sender vannet gjennom sluseventilen hvor vannet blandes med fôr før det går videre ut til merden. Det fleksible fôringssystemet sørger for smidig drift og effektiv fôrlogistikk. Det består av én buffertank for hver fôringslinje som fylles ved hjelp av et samlebåndsystem som går mellom de ulike siloene. På denne måten er det mulig å kombinere ulike fôrtyper, pelletstørrelser og lignende, med kun få tastetrykk.

 

WaterborneFeeding_04-1

Vannfôring blir kombinert med et fleksibelt fôringssystem for optimal drift og effektivitet. Det er installert én buffertank for hver fôringslinje hvor det blir hentet inn fôr fra alle siloene. Veieceller gir kontroll på hvor mye fôr som går ut av buffertankene – og i hvilken hastighet.  

 

Mange fordeler

Vannbåren fôring kommer med mange fordeler. Vanntransport stiller for eksempel ikke samme krav til fleksible fôrslanger. En kan ta i bruk hardere, mer slitesterke og, ikke minst, rimeligere slanger. Vannfôring er også langt mer skånsomt både for fôret og fôrslangen, slik at både fôrbrekkasje, støy og mikroplastutslipp blir redusert til et absolutt minimum.

Med vanlig luftfôring vil mottrykket i fôrslangene øke i takt med tettheten av pellets og dermed sette klare begrensninger på hvor mye fôr som kan sendes ut i linjene. Når fôret i stedet pumpes ut med vann, utgjør ikke lenger pelletstettheten noen vesentlig forskjell, og kapasiteten blir mer enn doblet.

Anlegget som ble vist fram i utstillingsflåten under Aqua Nor har en kapasitet på 1,6 kilo fôr per sekund over en avstand på 600 meter.

 

Et lønnsomt miljøvalg

At mikroplastutslippet blir bortimot eliminert ved vanntransport, er en viktig miljøgevinst. Samtidig blir også energibehovet betydelig redusert når luft skiftes ut med vann, noe som er fordelaktig for både miljøet og lommeboka:

Skjermbilde 2019-09-17 kl. 11.34.33

Vannfôring vil gi deg gi deg betydelige innsparinger i energikostnader

 

 

Hva med fôrkvaliteten?

Foreløpige tester viser at vannbåren fôring ikke har noen signifikant innvirkning på fôrkvaliteten. Grundigere tester, som også undersøker betydningen for fôrets fordøyelighet, vil bli utført og publisert på et senere tidspunkt.

 

Under overflaten

For å eliminere påvirkning fra vind og strøm, sikre god tilvekst og holde fisken under lusebeltet, ønsker stadig flere å gå over til undervannsfôring. Nedsenkbare merder er også under utvikling, og gjennom prosjektet Atlantis Subsea Farming er AKVA group med på å utvikle et konsept for drift i dypet. Det var i denne forbindelse utviklingen av et pålitelig vannfôringssystem virkelig skjøt fart, og systemet har nå vært testet med fisk gjennom flere måneder, med gode resultater.

Det neste anlegget for kommersiell drift blir levert neste vår når Arctic Offshore Farming mottar sin nye AC 800 PVDB-flåte med vannbåren fôring.

 

Waterborne feeding 2

Vanntrykk og fôringshastighet blir nøye monitorert. Det vannbårne fôringssystemet styres av kontrollsystemet AKVAconnect 4.0.

 

 

New call-to-action

 

 

Merker: vannbåren foring

Tore Obrestad

Forfatter: Tore Obrestad

Tore Obrestad er Business Development Manager i AKVA group Nordic. Han er utdannet elektro-/automasjonsingeniør med fordypning i pedagogikk og har jobbet i AKVA group siden 1988. I kraft av sin nåværende stilling, og gjennom tidligere erfaring som blant annet teknisk sjef for AKVA group Nordic, har Obrestad komplett oversikt over produksjonsteknologien innen merdbasert oppdrett. Han er i tett dialog med bransjen og følger nøye med på nye trender.

Kommentarer eller spørsmål?

Skriv inn nedenfor og du vil få svar fra en av AKVA Group sine eksperter: