Vannbåren fôring reduserer energikostnadene med 75 %

Skrevet av Tore Obrestad den 27.02.20 10:35

Hvis du har behov for å fôre på dybder der lusepresset er lavere, har vi allerede i dag en velfungerende subfeeder som fôrer ned mot 20 meters dybde. Dette konseptet baserer seg per i dag på lufttransportert utfôring frem til vannskillet, hvor det distribueres videre i dybden gjennom sjøvann i tuberør. Et annet godt alternativ er vannbåren utfôring distribuert fra fôrflåte frem til utfôring til fisken som står på dybden. Det viser seg at man på kjøpet sparer store beløp på energi og lusebehandling.

Les mer

Merker: energieffektivisering, vannbåren foring

Tilbake til vannbåren fôring

Skrevet av Tore Obrestad den 17.09.19 14:41

Økt utfôringskapasitet, betydelig redusert energibehov og minimal slitasje av fôrslanger. Dette er bare noen av grunnene til at AKVA group nå reintroduserer vannbåren fôring.

Les mer

Merker: vannbåren foring