Vår kamp mot «et bitte lite problem»

Skrevet av Arnstein Hosaas den 04.11.21 10:18

Bransjen har vært innom hvitløk, laser og kjemikalier for å få bukt med lakselusa, det er bygget lukkede anlegg og utviklet teknologi som skiller laks og lus. Noen tiltak har påviselig effekt, mens andre ikke har hatt noen effekt. Men oppdrettsbransjen har virkelig lært mye de siste 40-50 årene. Det å tro på en universal mirakeloppfinnelse som ved et trylleslag fjerner alle problemer relatert til lakselus, samtidig som man beholder både kvalitet og økonomi, fremstår ikke som veldig realistisk.

Les mer

Merker: dyp drift, Tubenet™

Tubenet™ tatt vel imot i markedet

Skrevet av Arnstein Hosaas den 18.06.21 08:00

Tubenet™ har taklet overgangen fra forskning og utvikling til kommersiell produksjon på en utmerket måte.

Les mer

Merker: Tubenet™

Sensorbøye og Tubenet™ virker sammen i kampen mot lakselus

Skrevet av Bjørn Sirnes og Guttorm Lange den 12.04.20 14:15

Har du kontroll på vannmiljø og hvordan strømmene går i fjordsystemet der du driver med lakseoppdrett? Det er kunnskap du vil ha stort utbytte av for å optimalisere tiltakene mot lakselus, ikke bare i dine egne anlegg, men for den totale smitterisikoen i fjorden.

Les mer

Merker: luseforebygging, Tubenet™

Tubenet™ reduserte lusepåslaget i oppdrettsanlegget med 80 prosent

Skrevet av Bjarte Sævareid den 30.04.19 11:49

Det finnes gode løsninger for å avluse laksen, men hva om vi klarte å forhindre at lusa fikk tilgang til fisken? Hvor stor ville kostnadsreduksjonen vært pr. generasjon dersom du slapp avlusing i anlegget ditt?

Les mer

Merker: fiskevelferd, luseforebygging, Tubenet™