Dette bør en serviceavtale for oppdrettsanlegget inneholde

Skrevet av Christian Hammernes den 05.06.19 08:00

En serviceavtale gir deg trygge rammer og forutsigbarhet til å gjennomføre produksjonen på en effektiv og optimal måte. I en hverdag styrt av fiskens syklus og mange tilhørende operasjoner, kan det være utfordrende å finne tid til inspeksjoner og periodisk vedlikehold av teknisk utstyr. En serviceavtale er et sterkt bidrag til å sikre deg mot driftsstans på det tekniske utstyret og forstyrrelser i produksjonen. Forlenget levetid på utstyret er en ekstra fordel du får med på kjøpet.

Les mer

Merker: serviceavtale

Service på oppdrettsanlegget? Slik forebygger du driftsstans

Skrevet av Christian Hammernes den 15.05.19 08:00

Kan man forvente at driftslederne ute på lokalitetene har kunnskapen, tiden og ressursene som trengs for å følge opp både løpende og forebyggende vedlikehold? Etter hvert som produksjonskostnadene øker i mange ledd, og nyere og mer avansert utstyr preger oppdretternes hverdag, er dette et betimelig spørsmål.

Les mer

Merker: serviceavtale