Sensorbøye og Tubenet™ virker sammen i kampen mot lakselus

Skrevet av Bjørn Sirnes og Guttorm Lange den 12.04.20 14:15

Har du kontroll på vannmiljø og hvordan strømmene går i fjordsystemet der du driver med lakseoppdrett? Det er kunnskap du vil ha stort utbytte av for å optimalisere tiltakene mot lakselus, ikke bare i dine egne anlegg, men for den totale smitterisikoen i fjorden.

Les mer

Merker: luseforebygging, Tubenet™

Fisk i Atlantis: Et potensielt banebrytende akvakulturprosjekt

Skrevet av Trude Olafsen den 12.09.19 12:45

I mai 2019 ble den første fisken satt ut i Atlantis Subsea Farmings nedsenkbare merd. Det markerte starten på en spennende testperiode som nå er avsluttet.

Les mer

Merker: luseforebygging, dyp drift, nedsenkbar merd

Tubenet™ reduserte lusepåslaget i oppdrettsanlegget med 80 prosent

Skrevet av Bjarte Sævareid den 30.04.19 11:49

Det finnes gode løsninger for å avluse laksen, men hva om vi klarte å forhindre at lusa fikk tilgang til fisken? Hvor stor ville kostnadsreduksjonen vært pr. generasjon dersom du slapp avlusing i anlegget ditt?

Les mer

Merker: fiskevelferd, luseforebygging, Tubenet™