Lønnsomhet i framtidens oppdrettsanlegg er avhengig av trygg infrastruktur

Skrevet av Tore Obrestad den 30.10.19 08:00

En oppdrettslokalitet ligger ikke nødvendigvis på et sted der det er godt utbygd bredbånd. Det er en utfordring når vi nå skal ta i bruk ny teknologi og fjernstyre fôringen. Men løsningen er lokal. Der finner du kompetansen også.

Les mer

Merker: fjernstyring, bredbånd

Fjernstyring av oppdrettsanlegget gir bedre økonomi og styrker fagmiljøet

Skrevet av Tore Obrestad den 03.07.19 08:00

Fôr utgjør 55-60% av utgiftene i et oppdrettsanlegg. Kniper du èn prosent her, og èn prosent der, gir det store utslag på bunnlinjen. Så store at det enkelt forsvarer investeringer i infrastruktur.

Les mer

Merker: fôringssystem, teknologi, fjernstyring