Fjernstyring av oppdrettsanlegget gir bedre økonomi og styrker fagmiljøet

Skrevet av Tore Obrestad den 03.07.19 08:00

Fôr utgjør 55-60% av utgiftene i et oppdrettsanlegg. Kniper du èn prosent her, og èn prosent der, gir det store utslag på bunnlinjen. Så store at det enkelt forsvarer investeringer i infrastruktur.

Les mer

Merker: fôringssystem, teknologi, fjernstyring

11 tips til skånsom foring i sentralforingsanlegg med lufttransport

Skrevet av Christian Hammernes/Trond Severinsen den 02.04.19 08:00

Både selve fôrkvaliteten, logistikken fra fabrikk til flåte, samt bruk og vedlikehold av fôringsanlegget, spiller viktige roller for hvor mye svinn du får som følge av støv og knus. Betydningen av å redusere svinnet er opplagt. Svinn gir høyere fôrfaktor og betyr i praksis betydelige tap. Støv og knus kan også medføre driftsstans og gi kortere eller lengre stans i utfôringen, noe som potensielt kan bli enda mer kostbart enn brekkasjedannelsen i seg selv.

Les mer

Merker: fôringssystem, høyttrykkspumpe