Når oppdretter og leverandør har felles ambisjoner

Skrevet av Hans-Øyvind Sagen den 22.08.19 08:00

En totalleverandør kan tilby en kombinasjon av teknologier som til sammen gir den beste biologiske, fiskevelferdsmessige og kostnadseffektive løsningen, kontra å «hard-selge» en spesifikk teknologi.

Les mer

Merker: samarbeidsavtale, Økonomi

One-stop-shop: Hva har du igjen for å velge en totalleverandør?

Skrevet av Hans-Øyvind Sagen den 14.08.19 09:27

I en totalleveranse kan oppdretteren være trygg på at fôringsanlegget fungerer i forhold til aktuell flåte, at strømskapet er tilpasset den aktuelle merden, at kamera/sensorikk synkroniserer optimalt med software-systemet og at du har «bilde på skjermen», at takstenger er tilpasset merdene og at merdene er tilpasset notpose-spesifikasjonen. For å nevne noe ...

Les mer

Merker: Økonomi