Service på oppdrettsanlegget? Slik forebygger du driftsstans

Skrevet av Christian Hammernes den 15.05.19 08:00
Christian Hammernes

Service på merdkanten

Kan man forvente at driftslederne ute på lokalitetene har kunnskapen, tiden og ressursene som trengs for å følge opp både løpende og forebyggende vedlikehold? Etter hvert som produksjonskostnadene øker i mange ledd, og nyere og mer avansert utstyr preger oppdretternes hverdag, er dette et betimelig spørsmål.

Driftssikkerhet et tema som vies stadig større oppmerksomhet i oppdrettsbransjen. Det er helt naturlig med tanke på de enorme verdiene som det tekniske utstyret direkte eller indirekte er med på å forvalte, 

 

Service er en selvfølge

Erfaringsmessig har ikke service alltid vært øverste prioritet hos oppdretterne. Dette skyldes trolig flere faktorer, men det mest åpenbare er nok at arbeidsoppgavene på lokalitetene allerede er både mange og varierte. Utstyret som blir best fulgt opp, er gjerne det som personellet selv er tett på og har interesse og kunnskap om – for eksempel båter. Dette til tross for at utstyret som blir viet mindre oppmerksomhet, kan ha langt større direkte innvirkning på driftskostnader og driftsresultat.

Vi mener absolutt at kunnskap er nøkkelen til å unngå driftsstans. Selv om du velger å la utstyrsleverandørene ta seg av deler opp av oppfølgingen, bør du ha et minimum av kunnskap om bruk, service og vedlikehold av utstyret på lokaliteten, og i alle tilfeller være i stand til å følge opp det daglige vedlikeholdet. Som en respons på at utstyrsbildet blir stadig mer komplekst, opplever vi i AKVA group at etterspørselen etter servicebesøk fra våre teknikere øker. Tilpasset service fra kompetente og erfarne teknikere dekker alle behov og er et effektivt virkemiddel for å forebygge driftsavbrudd.

 AKVA-groups-servicekontor

Våre servicestasjoner i Norge

Planlegging for alle parter

Som så mye annet er god planlegging også suksessfaktoren for et vellykket serviceoppdrag. Jo tidligere du innlemmer serviceleverandøren i planlagte driftsavbrudd, jo mindre blir risikoen for at vedlikeholdsoppdrag og utskiftninger påvirker driften.

Vi anbefaler alle våre kunder å ta kontakt med én gang de vet dato for utslakting eller andre gode perioder for servicearbeid. Dette vil lette planleggingen, øke forutsigbarheten og redusere kostnader for alle parter.

Når vi kjenner denne datoen, er det vårt ansvar å følge deg opp og sørge for at servicebesøket blir lagt inn tidlig i brakkleggingsperioden. Slik sikrer vi rom for uforutsette hendelser, for eksempel når det viser seg at man må bestille nye deler. Med potensielt flere ukers leveringstid, er dette gjennomførbart så lenge servicen utføres så snart siste fisk har forlatt merden.

Dessverre får vi ofte akutte serviceoppdrag som gjerne bestilles etter lang tids etterslep på både daglig og preventivt vedlikehold. I slike tilfeller er det også stor risiko for driftsstans, med redusert tilvekst og kompromittert fiskevelferd som resultat.

En annen fordel ved å legge servicebesøkene til brakkleggingsperioder er naturligvis at dette gir teknikerne mulighet til å jobbe mer effektivt enn når de må tilpasse seg et anlegg i full drift. 

 

Serviceavtale gir handlingsrom

Vår påstand er at jevnlig vedlikehold vil lønne seg i lengden. Om dette utføres av lokalitetens ansatte som har vært gjennom grundig kursing og opplæring, eller av utstyrsleverandørenes spesialiserte teknikere, er ditt valg.

Gitt de enorme verdiene som produseres på en lokalitet og det potensielle tapet som driftsstans kan føre til, vil vi i alle tilfeller anbefale deg å etablere et tett samarbeid med din utstyrsleverandør. Ved å inngå en serviceavtale overlater du ansvaret for service og vedlikehold til leverandøren din og kan selv fokusere 100 prosent på verdiskaping.

Ta gjerne kontakt med oss i AKVA group for spørsmål om support, service og vedlikehold for ditt AKVA group utstyr.

 

New call-to-action 

 

 

Merker: serviceavtale

Christian Hammernes

Forfatter: Christian Hammernes

Christian Hammernes er rådgiver i support- og opplæringsavdelingen i AKVA group. Han er oppvokst i havkanten og fikk sin første jobb i oppdrettsbransjen allerede som 15-åring. Hammernes har fagbrev som elektriker og lang erfaring med service og vedlikehold av oppdrettsutstyr gjennom sine roller som servicetekniker, serviceleder og opplæringsleder i AKVA group. Han har tidligere jobbet i åtte år som teknisk servicekonsulent i Skretting, hvor han veiledet fabrikker, fraktebåter og selskapets kunder i optimalisering av fôrtransport og sentralfôringsanlegg. Hammernes jobber nå med kurs, rådgivning og utvikling innenfor samme tematikk, samt annen teknologi fra AKVA group og selskapets leverandører.

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt: Odd Jan Håland: ojhaaland@akvagroup.com