One-stop-shop: Hva har du igjen for å velge en totalleverandør?

Skrevet av Hans-Øyvind Sagen den 14.08.19 09:27

I en totalleveranse kan oppdretteren være trygg på at fôringsanlegget fungerer i forhold til aktuell flåte, at strømskapet er tilpasset den aktuelle merden, at kamera/sensorikk synkroniserer optimalt med software-systemet og at du har «bilde på skjermen», at takstenger er tilpasset merdene og at merdene er tilpasset notpose-spesifikasjonen. For å nevne noe ...

Les mer

Merker: Økonomi

Batteripakker takler full drift på hybride fôrflåter

Skrevet av Aksel Kverneland den 06.08.19 08:00

Tenk deg at du har en fôrflåte der dieselgeneratoren brukes bare 1-4 timer i døgnet. Dette er virkeligheten på flere lokaliteter langs kysten vår. Grunnen er at ytelsen på de moderne batteripakkene nå er så høy at de kan levere strøm til alle funksjonene på flåten samtidig og trenger bare en drøy time lading før de igjen er klare til drift.

Les mer

Merker: fôrflåte, elektrifisering, hybrid

Fjernstyring av oppdrettsanlegget gir bedre økonomi og styrker fagmiljøet

Skrevet av Tore Obrestad den 03.07.19 08:00

Fôr utgjør 55-60% av utgiftene i et oppdrettsanlegg. Kniper du èn prosent her, og èn prosent der, gir det store utslag på bunnlinjen. Så store at det enkelt forsvarer investeringer i infrastruktur.

Les mer

Merker: fôringssystem, teknologi, fjernstyring

Hvem har mest fritid i oppdrettsbransjen?

Skrevet av Bjørn Sirnes den 19.06.19 08:00

Høyt gasjerte spesialister som ikke får gjort jobben sin er dårlig butikk. Når en vaskeoperasjon på et oppdrettsanlegg langt til havs må avbrytes, må du betale ganske mange mennesker for å sitte uvirksomme.

Les mer

Merker: notvasking, vedlikehold

Dette bør en serviceavtale for oppdrettsanlegget inneholde

Skrevet av Christian Hammernes den 05.06.19 08:00

En serviceavtale gir deg trygge rammer og forutsigbarhet til å gjennomføre produksjonen på en effektiv og optimal måte. I en hverdag styrt av fiskens syklus og mange tilhørende operasjoner, kan det være utfordrende å finne tid til inspeksjoner og periodisk vedlikehold av teknisk utstyr. En serviceavtale er et sterkt bidrag til å sikre deg mot driftsstans på det tekniske utstyret og forstyrrelser i produksjonen. Forlenget levetid på utstyret er en ekstra fordel du får med på kjøpet.

Les mer

Merker: serviceavtale

5 grunner til at sorteringsnot gir bedre lønnsomhet i oppdrettsanlegget

Skrevet av Jane Løvold Veivåg den 29.05.19 08:00

Bedre fiskevelferd og økonomiske fordeler går hånd i hånd når du jevnlig sorterer ut fisk som er slakteklar. Ved å fjerne stor og dominant fisk fra populasjonen, legger du forholdene til rette for at også̊ den mindre fisken kan få en rask vektøkning.

Les mer

Merker: Shetlandsrist, Sorteringsnot

Service på oppdrettsanlegget? Slik forebygger du driftsstans

Skrevet av Christian Hammernes den 15.05.19 08:00

Kan man forvente at driftslederne ute på lokalitetene har kunnskapen, tiden og ressursene som trengs for å følge opp både løpende og forebyggende vedlikehold? Etter hvert som produksjonskostnadene øker i mange ledd, og nyere og mer avansert utstyr preger oppdretternes hverdag, er dette et betimelig spørsmål.

Les mer

Merker: serviceavtale

Leie eller eie utstyr til fiskeoppdrett

Skrevet av Hans-Øyvind Sagen den 08.05.19 08:00

Stadig flere av våre kunder velger å leie deler av utstyret til sine oppdrettsanlegg. Det er det mange grunner til. Sensorikk utgjør størstedelen av leieavtalene, men også større komponenter som fôrflåter og fôringssystemer er for utleie. Kan leie av oppdrettsutstyr være lønnsomt for ditt anlegg?

Les mer

Merker: leie fiskeoppdrettsutstyr

Tubenot reduserte lusepåslaget i oppdrettsanlegget med 80 prosent

Skrevet av Bjarte Sævareid den 30.04.19 11:49

Det finnes gode løsninger for å avluse laksen, men hva om vi klarte å forhindre at lusa fikk tilgang til fisken? Hvor stor ville kostnadsreduksjonen vært pr. generasjon dersom du slapp avlusing i anlegget ditt?

Les mer

Merker: fiskevelferd, tubenot, luseforebygging

Kunsten å vaske en notpose uten å stresse fisken

Skrevet av Bjørn Sirnes den 24.04.19 08:00

Vasking av nøter er en kompleks problemstilling med mange innfallsvinkler. Utgangspunktet er imidlertid alle forent om: Det handler om å skape et optimalt miljø for fisken.

Les mer

Merker: notvasking