Vannbåren fôring reduserer energikostnadene med 75 %

Skrevet av Tore Obrestad den 27.02.20 10:35

Hvis du har behov for å fôre på dybder der lusepresset er lavere, har vi allerede i dag en velfungerende subfeeder som fôrer ned mot 20 meters dybde. Dette konseptet baserer seg per i dag på lufttransportert utfôring frem til vannskillet, hvor det distribueres videre i dybden gjennom sjøvann i tuberør. Et annet godt alternativ er vannbåren utfôring distribuert fra fôrflåte frem til utfôring til fisken som står på dybden. Det viser seg at man på kjøpet sparer store beløp på energi og lusebehandling.

Les mer

Merker: energieffektivisering, vannbåren foring

Opplæring i utstyr og programvare på oppdrettsanlegget er en god investering

Skrevet av Christian Hammernes den 12.12.19 09:55

Når utstyr eller programvare ikke utnyttes riktig, går dette fort utover faktorer som fôrforbruk, tilvekst, driftssikkerhet og vedlikeholdskostnader. Kompetanse gjør medarbeidere på alle nivå i stand til å jobbe effektivt og møte uforutsette situasjoner på en trygg og god måte. 

Les mer

Merker: kurs

Juleønsker fra en oppdrettslaks

Skrevet av Hans-Øyvind Sagen den 06.12.19 08:47

Underjordiske vesener og nisser har gjennom tidene vært i sentrum for julen. Religion og overjordiske mirakler har gitt julen en annen dimensjon. Konsumkultur og viktige livsverdier settes opp mot hverandre i moderne tid. Uansett: Juletid er en god tid for refleksjon. Her er et interessant juleperspektiv fra en håpefull laks...:

Les mer

Merker: tubenot

Vedlikehold og dokumentasjon: Bedre kontroll på oppdrettsanlegget

Skrevet av Morten Lernes den 22.11.19 11:47

Vet du hvor dokumentasjonen på utstyret på samtlige lokasjoner befinner seg? Har du oversikt over vedlikeholdssyklusen på utstyret? Kan du enkelt oppdatere sikkerhetsinstrukser når disse revideres? Har du en rutine for avviksrapportering? Selv om svaret ditt er ja på alle disse spørsmålene, kan det være at du bruker unødig tid og ressurser på dette.

Les mer

Kan ROV'er erstatte dykkere i havbruksnæringen?

Skrevet av Wenche Haugerud den 06.11.19 12:44

Spørsmålet om ROV’er vil erstatte dykkere i havbruk blir ofte tatt opp til diskusjon i havbruksnæringen. Noen spår at ROV’er er de nye dykkerne, mens andre mener at disse aldri vil kunne klare å utføre dykkernes oppgaver. Kan det være at begge sider har rett?

Les mer

Merker: rov

Lønnsomhet i framtidens oppdrettsanlegg er avhengig av trygg infrastruktur

Skrevet av Tore Obrestad den 30.10.19 08:00

En oppdrettslokalitet ligger ikke nødvendigvis på et sted der det er godt utbygd bredbånd. Det er en utfordring når vi nå skal ta i bruk ny teknologi og fjernstyre fôringen. Men løsningen er lokal. Der finner du kompetansen også.

Les mer

Merker: fjernstyring, bredbånd

Fem ting å vurdere før du bestiller arbeidstøy

Skrevet av Kari Rabben den 23.10.19 16:06

Dersom du er involvert i de mange viktige oppgavene rundt driften av et oppdrettsanlegg, er det ikke alltid like lett å skulle bestille arbeidstøy. Her får du noen tips til hvordan du velger klær og sikkerhetsutstyr som passer den varierende hverdagen på merdkanten.

Les mer

Merker: arbeidstøy, sikkerhetsutstyr

Slik får du rensefisken til å levere optimalt

Skrevet av Atle N Kristoffersen den 16.10.19 08:00

Kan du gå en hel generasjon uten lusebehandling? Da er du avhengig av at rensefisken har optimale forhold og beiter effektivt. God velferd gjør rensefisken til en effektiv lusespiser. Her får du vite litt om hvordan du kan legge til rette for dette i merden.

Les mer

Merker: rensefisk

Hva kreves av en merd på lokaliteter med tøffe værforhold?

Skrevet av Jøran Strand den 11.10.19 15:15

Det er ingen hemmelighet at en eksponert lokalitet kan by på stor risiko. Men oppsiden er lavere miljøpåvirkning og bedre fiskevelferd, som igjen gir bedre produktivitet og biologi. Dette forutsetter at du har utstyr som tåler de tøffe forholdene.

Les mer

Merker: polarcirkel, eksponerte lokaliteter

Hvor raskt tjener jeg inn en investering i hybrid drift på fôrflåten min?

Skrevet av Aksel Kverneland den 02.10.19 10:54

Det er både enkelt og lønnsomt å bygge om en fôrflåte til hybrid drift. Selv om du vurderer å investere i ny flåte om et par år, vil det i mange tilfeller lønne seg.

Les mer

Merker: fôrflåte, hybrid, retrofit, grønn energi, ombygging, batteripakke