Opplæring i utstyr og programvare på oppdrettsanlegget er en god investering

Skrevet av Christian Hammernes den 12.12.19 09:55
Christian Hammernes

Opplaring i programvare fra AKVA group

Når utstyr eller programvare ikke utnyttes riktig, går dette fort utover faktorer som fôrforbruk, tilvekst, driftssikkerhet og vedlikeholdskostnader. Kompetanse gjør medarbeidere på alle nivå i stand til å jobbe effektivt og møte uforutsette situasjoner på en trygg og god måte. 
Uavhengig av hvilket produkt eller hvilken tjeneste man benytter, er grundig opplæring ikke bare nyttig og nødvendig, men også en god investering. Når vi i AKVA group er ute på anlegg, eller veileder kunder via vårt supportapparat, erfarer vi ofte at utstyret og programvaren vår ikke brukes optimalt. Vi ser for eksempel alt for ofte at sikkerhetsfunksjoner ikke er riktig justert eller aktivert. 

Dette er vesentlig også i et HMS-perspektiv. Med arbeidsmiljølovens bestemmelser som grunnlag bør trolig flere kunder følge tettere opp om opplæringsløp og interne prosedyrer i samarbeid med utstyrsleverandørene.

Brukere med dokumentert kompetanse på produkter og programvare reduserer både risikoen for driftsstans og behovet for ekstern support. Man kan gjennomføre en god del feilsøking selv, og iverksette tiltak mye raskere, når man har kunnskap om dette. Våre kurs har derfor svært kort tilbakebetalingstid i form av bedre drift ved lokasjonene de benyttes. Klikk her for mer informasjon om vårt kurstilbud

Klikk her for å laste ned: Gratis guide for valg av fôrflåte

 

Sanntidsbilde

God opplæring av ansatte er god ledelse. Ved å legge tilrette for at de ansatte får jevnlig oppdatert sin kunnskap, vil de være i stand til å jobbe mer effektivt og møte uforutsette situasjoner på best mulig måte.

Utviklingen vi nå står overfor, med stadig større mengder data tilgjengelig for analyser og støttefunksjoner, gjør at også ledere kan utvikle sin rolle gjennom å bli best mulig kjent med produktene bedriften bruker.

Spesielt gjelder dette programvare som alene eller med tilhørende maskinvare brukes direkte eller indirekte i tilknytning til biomassen eller andre kostnadsdrivere.

Eksempelvis kan fôrleder nå få detaljert analyse av fôringen gjennom dagen. Dette skjer gjennom fôringsassistenten AKVA Observe og vår nye API som henter data fra foringssystemene og gjør dem tilgjengelige via vår skyløsning.

 

AKVA Observe Local tool

Akva Observe (klikk på bildet for større versjon)

 

En fôrleder som benytter AKVA Observe og Fishtalk Feeding Insight, kan nå stille spørsmål eller krav til operatører, sette opp strategier, analysere og rapportere på bakgrunn av det som faktisk skjer på lokaliteten til enhver tid. Ikke bare se den totale daglige fôrmengdenog sensordata fra ulike kilder, som har vært mulighetene fram til nå. Og bonusen: automatisk registering av fôrmengder og sensordata m.v. i Fishtalk.

 

Feeding Insight 1

Fishtalk Feeding Insight (klikk på bildet for større versjon) gir mulighet for analyse på både region-, lokalitet- og merdnivå. 

 

Last ned vårt produktark om Fishtalk Feeding Insight for mer informasjon

 

Kompetansebygging

Når man fôrer daglig, bygger man opp en database i fôringsanleggets programvare. Denne databasen er anleggets driftshistorikk og bør brukes til å videreføre kompetansen på anlegget. Eksempelvis er data fra tidligere generasjoner viktige kilder for å kunne forutsi og sammenligne driftsparametere ved lokaliteten.

Kursing og analyse er derfor viktige brikker når vi nå med full fart går inn i den nye digitale hverdagen for oppdrettsbransjen.

 

Kurstilbud

Våre kurs blir tilpasset hver enkelt kundes behov, enten det er for hele firmaet, lokalitet, fôringssentral eller enkeltpersoner.

Størst fokus har vi naturligvis på programvare i de ulike produktsegmentene, men også direkte på maskinvare med fokus på drift og vedlikehold. I denne sammenhengen er det verdt å nevne Fishtalk Equipment, som er AKVA groups programvare for drift, vedlikehold og dokumentasjon av alt utstyr på samtlige lokaliteter.

Noen av våre kursområder:

  • Bruk av programvare tilknyttet sentralfôringsanlegg
  • Drift og vedlikehold av fôringssystemer
  • Kamerasystemer
  • Notvaskere
  • Photofish
  • Fishtalk Equipment
  • Fishtalk Control


Vi har også kundespesifikke kurstilbud og opplæringsløp for hele vår produktportefølje. Skal kurset eller kursopplegget være rettet mot vedlikeholdspersonell, driftspersonell eller ledelse, setter vi opp en tilpasset løsning sammen med kunden.

AKVA groups supportapparat står også til tjeneste om det er behov for assistanse. Med vår support- og serviceavtale kan du i tillegg dra nytte av rabatten på nettopp kurs og opplæring.

Har du spørsmål vedrørende kurs og opplæring, ta gjerne kontakt for å se på løsninger tilpasset deg og din virksomhet.

 

Jeg vil vite mer om kurs- og  opplæringstilbudet til AKVA group

 

 

Merker: kurs

Christian Hammernes

Forfatter: Christian Hammernes

Christian Hammernes er rådgiver i support- og opplæringsavdelingen i AKVA group. Han er oppvokst i havkanten og fikk sin første jobb i oppdrettsbransjen allerede som 15-åring. Hammernes har fagbrev som elektriker og lang erfaring med service og vedlikehold av oppdrettsutstyr gjennom sine roller som servicetekniker, serviceleder og opplæringsleder i AKVA group. Han har tidligere jobbet i åtte år som teknisk servicekonsulent i Skretting, hvor han veiledet fabrikker, fraktebåter og selskapets kunder i optimalisering av fôrtransport og sentralfôringsanlegg. Hammernes jobber nå med kurs, rådgivning og utvikling innenfor samme tematikk, samt annen teknologi fra AKVA group og selskapets leverandører.

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt: Odd Jan Håland: ojhaaland@akvagroup.com