Når oppdretter og leverandør har felles ambisjoner

Skrevet av Hans-Øyvind Sagen den 22.08.19 08:00
Hans-Øyvind Sagen
Følg meg:

Samarbeid melleom oppdretter og leverandør

En totalleverandør kan tilby en kombinasjon av teknologier som til sammen gir den beste biologiske, fiskevelferdsmessige og kostnadseffektive løsningen, kontra å «hard-selge» en spesifikk teknologi.

Denne artikkelen er en fortsettelse av min forrige artikkel med tittelen: One-stop-shop: Hva har du igjen for å velge en totalleverandør?

I AKVA group mener vi at det er særdeles viktig at vi besitter spesialkompetanse om hvert produkt vi tilbyr, slik at oppdretteren har en god sparringpartner på detaljnivå. I en totalleveranse vil vi også kunne tilby oppdretteren et forslag til en god teknologisammensetning basert på behovene på den aktuelle lokaliteten.

Klikk her for å laste ned: Gratis guide for valg av fôrflåte

Forebygge lusepåslag

La oss se konkret på hvordan dette fungerer i tilfellet lusebekjempelse. I AKVA group fokuserer vi mest på preventive tiltak der man reduserer faren for lusepåslag ved bl.a. å kombinere tubenot med undervannslys, undervannsfôring og eventuelt et konsept for rensefiskskjul.

Er lusepåslaget et faktum, derimot, vil vi også kunne tilby skånsom avlusing – men målet for oss vil altså være færrest mulig avlusingsoperasjoner ved hjelp av preventive tiltak. Dette gir bedre biologi og fiskevelferd, og oppdretter og leverandør har samme mål når man vurderer produktløsninger og teknologier.

Se også artikkelen Tubenot reduserte lusepåslaget i oppdrettsanlegget med 80 prosent.

Selve tubenot-konseptet er forøvrig en totalleveranse av merd, not, fortøyning, samt spesialelementene for lusetuben.

 

Bred fagkompetanse

I AKVA group har vi «inhouse-produksjon» av blant annet notposer, spesialnett, merder, kamera, ROV, notvaskere og fôringssystemer, med tilhørende produktspesialister. Vi har videre et tett utviklingssamarbeid med underleverandører/partnere og eget design innen flere produktgrupper som, for eksempel, undervannslys og fôrflåter. Vi er også partner for teknologiløsninger innen, blant annet, rensefiskprodukter, avlusing og hybride energiløsninger.

Med en slik kombinasjon av produktgrupper og produktspesialister, og tett samarbeid med underleverandører og partnere, vil vi dekke behovet for teknologiløsninger og service i en totalleveranse.

 

Sammen om bærekraft

Oppdrettere som har et strategisk mål om at kostnadsoptimaliseringer skal gi et grønt miljøavtrykk, har mye å hente på å samarbeide med en leverandør som har helhetlige løsninger.

Undervannsforing er et godt eksempel på en teknologi som gir både kostnadsbesparelser og miljøgevinst. Man oppnår bedre utnyttelsesgrad på fôret samtidig som undervannsforing åpner for vannbårne løsninger med vesentlig lavere energiforbruk. Med de moderne fôrflåtene med hybrid strømforsyning kan man da redusere bruk av dieselaggregater til et minimum, og kombinere dette med batteri, landstrøm og solceller.

Poenget mitt er at man søker et bredt samarbeid der felles ambisjon for oppdretter og leverandør gir både miljøgevinst og reduksjon av driftskostnadene.

 

Fra notposer og tau til strømper og tepper

Gjenbruk og resirkulering er også sentralt i AKVA group sine ambisjoner om en bærekraftig totalleveranse. Vi har allerede kommet langt i samarbeidet med Nofir, hvor vi tenker hele livsløp og gjenbruk av notprodukter. Nøter som er produsert av vårt selskap, Egersund Net, er blitt til sokker og tepper, og flere gjenbruksprodukter er under oppseiling. Vi hører blant annet rykter om en aktør som lager plaststoler av PE materiale i Nord Norge – her er det mange muligheter for samarbeid i den totale verdikjeden.

 

Få det beste ut av leverandøren

«One-stop-shop» og helhetlige løsninger gir oppdretteren betydelige tilleggsverdier:

 • Strategiske vurderinger av produktsammensetningen sammen med leverandøren
 • Tett samarbeid mellom leverandørens spesialister innen hver produktgruppe hindrer at noe faller mellom to stoler
 • Egen prosjektleder for komplekse, større leveranser
 • En partner som tilbyr riktig service og vedlikehold gjennom hele driftsfasen og produktenes livssyklus


Oppdretter og leverandør vil oppleve suksess med basis i en felles ambisjon: Riktige teknologivalg som optimaliserer driftskostnadene, forbedrer fiskevelferden, gir best mulig pris på laksen og en bærekraftig løsning for miljøet.

En slik type «totalt leverandørskap» krever et tett samarbeid mellom oppdretter og leverandør over tid – og, ikke minst, et tett, koordinert samarbeid på tvers av fagavdelinger og spesialister innad hos leverandøren.

Oppdrettere som tenker slik, vil etterhvert lage anbudsinvitasjoner med et helt nytt perspektiv:

Oppdretteren skal for eksempel sette ut to millioner fisk på en gitt dato, og laksen skal slaktes på rundt 5,5 kilo. Driftskostnadene skal optimaliseres for produksjonsperioden/ tilvekstperioden i kombinasjon med best mulig fiskevelferd, best mulig salgspris – og miljøavtrykket skal være bærekraftig. Oppdretteren forespør en totalleverandør om å ordne det som trengs av utstyr, opplæring og serviceavtaler og driftsansvar – gjerne vurdert opp mot driftsutstyr oppdretteren allerede har i dag.

Den dagen disse spørsmålene kommer, er AKVA group klare til å ta utfordringen. Vårt konsept AKVA Optimize er laget nettopp for å håndtere totalleveranser. Klikk på knappen nedenfor hvis du vil bli kontaktet om AKVA Optimize.

 

Jeg vil vite mer om AKVA Optimize

 

Oppsummert – 7 gode grunner for å velge én totalleverandør

 1. Oppdretteren slipper uklarheter og endeløse diskusjoner med ulike leverandører om hvem som har ansvaret når problemer oppstår i grensesnittet mellom ulike produkter, som innfesting av merd til fortøyning; innfesting av not til merd; innfesting av diverse ekstrautstyr som sensorer, kamera, rensefiskskjul, og så videre.
 2. Oppdretteren kan forholde seg til én leverandør som har ansvaret for hele leveransen, inkludert alt av brukermanualer, sertifiseringer, og så videre.
 3. Oppdretteren forholder seg til færre inngående fakturaer. Dette forenkler bokføringen og bidrar til bedre oversikt – og muligheter for å vurdere rabatter og innkjøpsbetingelser.
 4. Oppdretteren får en forenklet prosess rundt leasing - eksempelvis kun én leasing-kontrakt på hele anlegget.
 5. Det blir enklere for oppdretter å vurdere en leieavtale for hele leveransen.
 6. Totalleverandører har mange ører og øyne som kan ta imot og videreformidle ris og ros om hvordan samarbeidet kan forbedres for oppdretteren.
 7. Oppdretter og totalleverandør i samme båt: Samarbeide om å optimalisere driftskostnader, bidra til økt tilvekst, bedre fiskevelferd og et bærekraftig miljøavtrykk gjennom en helhetlig vurdering av alternative teknologier og driftsløsninger.

 

 

Merker: samarbeidsavtale, Økonomi

Hans-Øyvind Sagen

Forfatter: Hans-Øyvind Sagen

Hans-Øyvind Sagen er SVP Sales and Marketing i AKVA group Nordic. Han begynte sin arbeidskarriere som båtbygger i familiebedriften, og jobbet deretter som maskinoperatør med produksjon av ekstrudert laksefor hos Skretting på begynnelsen av 80-tallet. Sagen tok siden en cand. mag-grad innen strategisk ledelse, markedsføring og entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger og har opparbeidet seg lang ledererfaring fra en rekke ulike bransjer, blant annet som markedsdirektør for Viking fotballklubb og daglig leder for reklamebyrået Pro&Contra. Han er en pådriver for kundestyrt forbedring og utvikling, og mener at AKVA groups viktigste oppdrag er å skape gode kundeopplevelser.

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt: Hans Øyvind Sagen: hosagen@akvagroup.com