Lønnsomhet i framtidens oppdrettsanlegg er avhengig av trygg infrastruktur

Skrevet av Tore Obrestad den 30.10.19 08:00
Tore Obrestad
Følg meg:

Datastyring av fôring

En oppdrettslokalitet ligger ikke nødvendigvis på et sted der det er godt utbygd bredbånd. Det er en utfordring når vi nå skal ta i bruk ny teknologi og fjernstyre fôringen. Men løsningen er lokal. Der finner du kompetansen også. Jeg har i en tidligere artikkel sett på fordelene ved å samlokalisere oppdrettsanlegg og fjernstyre fôringen fra et sentralt kontrollrom. Langs hele kysten ser vi gode eksempler på produsenter som har fått til dette og umiddelbart fått økonomisk utbytte av samlokaliseringen.

Felles for disse, og alle andre som vurderer å gjøre det samme, er at det kreves solid infrastruktur i form av bredbånd med stor båndbredde.

På en typisk lokalitet i dag, går det gjerne tre videostrømmer fra hver merd, med kamerabilder og data fra sensorene i vannet. Hver videostrøm kan variere mellom 1 og 30 Mbit, avhengig av informasjonen i videostrømmen og komprimering. Siden en overfører fra en til tre videostrømmer fra hver merd, og en fôrer gjerne 6 – 12 merder i parallell, vil det totale båndbreddebehovet bli betydelig. Da kreves det meget stor båndbredde fra flåten og inn til land dersom man vil flytte røkterne fra merdkanten og inn i et sentralt fagmiljø.

Last ned gratis e-bok: Hvordan unngå lakselus med dyp drift

Fiber

Fiber er den foretrukne løsningen der dette finnes, og vil i de aller fleste tilfeller levere tilstrekkelig båndbredde. Dog er det slik at utbyggingen av fiber varierer sterkt fra kommune til kommune, og det er i hvert fall aldri slik at utbyggingen starter fra det ytterste neset der det er kortest avstand ut til fôrflåten. Med andre ord, fiber er en opsjon tilgjengelig noen steder.

Lokaliteter med landstrøm kan forholdsvis enkelt legge fiber med strømkabelen, andre må legge fiber i en egen operasjon.

 

Trådløst bredbånd

De fleste lokaliteter som benytter fjernstyring har gjerne en kombinasjon med trådløs forbindelse fra flåte til kontrollrom på land, og fiber videre til hovedkontor.

I dag er det forholdsvis god dekning for mobilt bredbånd, siden dette følger utbyggingen av mobilnettet. Problemet oppstår i det signalet skal bevege seg ut fra land, og relativt fort kommer utenfor rekkevidden til nærmeste mobilmast. Da må det tilpasninger til for å sikre rekkevidden ut til flåten.

 

Alternativer til fiber og mobilt bredbånd

Teknologien kommer oss etterhvert i møte, og i dag er 4G i det ordinære mobilnettet en opsjon. Båndbredden i 4G er for liten til vår bruk, men Telenor tilbyr nå muligheten for å koble sammen flere 4G-kanaler parallelt for å øke kapasiteten i overføringen.

5G-nettet, som er under utbygging, vil kunne håndtere forbindelsen mellom lokalitet og land. Men det er de største byene i de mest folkerike områdene som bygges ut først, og det er ikke kjerneområdene for havbruksnæringen, for å si det mildt.

 

Tenk lokalt

I AKVA group har vi hverken fiber- eller telekompetanse. Der er vi i samme båt som alle andre aktører i havbruksnæringen, vil jeg tro. Vi har heller ingen oversikt over, eller påvirkningsmulighet på, prosessene for utbygging av infrastruktur her i landet.

Vi har derfor etablert et samarbeid med lokale aktører på telekom og fiber. De vet hvor tilknytningspunkter for fiber finnes, de kjenner dekningsområdet for mobilmastene i området, og de kjenner geografien og kan vurdere hvordan man mest mulig effektivt kan etablere en trygg og sikker infrastruktur. De kjenner gjerne til lokale behov og planer for utbygging, og kan være fasilitator for utbygging av private nett alene eller sammen med samarbeidspartnere.

 

Lønnsomt allerede nå

Fiskeridirektoratets tall viser at fôrfaktoren ikke har bedret seg nevneverdig på 20 år.

Samlokalisering er første steg til å bedre denne. Flere aktører i oppdrettsbransjen fjernstyrer allerede sine lokaliteter fra land. De viser til positive resultater som forsvarer at de har tatt denne investeringen i infrastruktur og teknologi.

I neste trinn vil kunstig intelligens (AI), og etterhvert maskinlæring, betraktelig forbedre vår evne til å utnytte fôret, og det vil gi ytterligere avkastning på investeringen.

Til dere som vil vente på at AI er implementert i næringen, vil jeg si: Gjør investeringen i infrastruktur nå, så kan du kan tjene penger på den mens du tilpasser deg endringene. Da får du fullt økonomisk utbytte av de neste fasene uten å gjøre ytterligere investeringer i infrastruktur.

 

New call-to-action

 

Merker: fjernstyring, bredbånd

Tore Obrestad

Forfatter: Tore Obrestad

Tore Obrestad er Business Development Manager i AKVA group Nordic. Han er utdannet elektro-/automasjonsingeniør med fordypning i pedagogikk og har jobbet i AKVA group siden 1988. I kraft av sin nåværende stilling, og gjennom tidligere erfaring som blant annet teknisk sjef for AKVA group Nordic, har Obrestad komplett oversikt over produksjonsteknologien innen merdbasert oppdrett. Han er i tett dialog med bransjen og følger nøye med på nye trender.

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt Tore Obrestad: tobrestad@akvagroup.com