Leie eller eie utstyr til fiskeoppdrett

Skrevet av Hans-Øyvind Sagen den 08.05.19 08:00
Hans-Øyvind Sagen
Følg meg:

Utleieutstyr fiskeoppdrett

Stadig flere av våre kunder velger å leie deler av utstyret til sine oppdrettsanlegg. Det er det mange grunner til. Sensorikk utgjør størstedelen av leieavtalene, men også større komponenter som fôrflåter og fôringssystemer er for utleie. Kan leie av oppdrettsutstyr være lønnsomt for ditt anlegg?

Når du inngår en leieavtale, er det ikke utstyret i seg selv som er målet, men resultatene det skal gi deg. Du leier et bilde, ikke et kamera. Når du skrur på knappen skal bildet komme på – hver gang. Ansvaret for at kameraet fungerer har du overlatt til leverandøren din, for innbakt i leieavtalen vil du ha kjapp responstid, jevnlig vedlikehold og ikke minst god opplæring av alt personell som skal håndtere utstyret.

 

Opplæring på kjøpet

Utleiemodellen stiller ekstra krav til oss som leverandører av utstyr til fiskeoppdrett. Både produktet i seg selv og vedlikeholdet som utføres, må være av så god kvalitet at du får resultatene du betaler for gjennom hele leieperioden.

Vi inngår aldri utleieavtaler uten en god opplæringspakke. Riktig bruk er en forutsetning for at utstyret skal fungere. Dersom noe likevel skulle skje og det er behov for reparasjon, er det vårt ansvar å vurdere produktet og starte en eventuell utbedring innen 72 timer.

AkvaGroup-131218-8516_webresVi har gjerne også et erstatningsprodukt til disposisjon, for eksempel i en utleieavtale for kamera, slik at du har en midlertidig løsning inntil utleieproduktet er reparert.

For at avtalen skal lønne seg for begge parter, er det viktig med langsiktighet og gjensidig tillit. Vi vil jobbe hardt for å fornye tilliten når leieavtalen går mot slutten.

Det var de største kundene våre som i sin tid etterspurte en utleieordning. Utleie betyr forutsigbare kostnader og gjør det mulig å ta i bruk den nyeste teknologien uten store investeringer. Samtidig reduserer det innbakte serviceopplegget risikoen for nedetid.

I dag er utleie en vel så populær løsning blant våre mindre kunder, som også ser fordelene med å ha en utstyrspartner som er lett tilgjengelig og bidrar til å redusere arbeidsbelastningen ute på anleggene.

 

Eie eller leie fiskeoppdrettsutstyr?

Men hva lønner seg for deg - eie eller leie? Hvordan et utleieprodukt kan regnskapsføres har vært en litt uklar problemstilling for mange. AKVA group Finans har derfor utarbeidet en vurdering som viser unntak i IFRS 16, som gjør at man kan regnskapsføre leie, for blant annet kamera og lys, som operasjonell leasing under gitte forutsetninger

Klikk her for å lese denne vurderingen. Har du spørsmål dette temaet, er det fint om du tar kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor. 

På den andre siden: Dersom du er sikker på at produktet har lang levetid og vil holde seg i verdi, vil du gjerne også sikre deg annenhåndsverdien når du en gang skal selge det. I så fall lønner det seg ikke å leie.

Det samme gjelder dersom du selv vil ta ansvaret for en vesentlig del av vedlikeholdet og vil bygge denne typen kompetanse i egen organisasjon. I en leiemodell vil normal slitasje/slitedeler være inkludert i leieprisen. Dersom du selv ønsker å ta risikoen ved utskifting og reparasjon, bør du ikke leie.

Du kan også passe på utstyret gjennom å opprette en serviceavtale. Da eier du produktet selv, men sikrer godt vedlikehold, gjerne inkludert periodisk skifte av slitedeler, som en del av serviceavtalen.

 

Leverandøren må bevise

I dag står sensorikk, inkludert kamera, for brorparten av våre utleieavtaler. Hos vårt søsterselskap i Skottland er det dessuten mye utleie av lys, samt en del strømskap og notvasksystemer. Utleietilbudet for oppdrettsutstyr blir stadig utvidet, og vi tilbyr nå også utleie av større komponenter som flåter og fôringsanlegg.

Når leieavtalen går mot slutten, kan kunden velge mellom flere alternativer:

  • Forlenge avtalen, med eller uten oppgradering av utstyret
  • Inngå ny avtale for leie av annet type utstyr
  • Kjøpe ut utstyret til avtalt verdi

Om avtalen ikke har fungert godt nok, eller leverandøren ikke har ytt service som forventet, er det selvfølgelig også mulig å avslutte alle forpliktelser.

 

New call-to-action

 

 

Merker: leie fiskeoppdrettsutstyr

Hans-Øyvind Sagen

Forfatter: Hans-Øyvind Sagen

Hans-Øyvind Sagen er SVP Sales and Marketing i AKVA group Nordic. Han begynte sin arbeidskarriere som båtbygger i familiebedriften, og jobbet deretter som maskinoperatør med produksjon av ekstrudert laksefor hos Skretting på begynnelsen av 80-tallet. Sagen tok siden en cand. mag-grad innen strategisk ledelse, markedsføring og entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger og har opparbeidet seg lang ledererfaring fra en rekke ulike bransjer, blant annet som markedsdirektør for Viking fotballklubb og daglig leder for reklamebyrået Pro&Contra. Han er en pådriver for kundestyrt forbedring og utvikling, og mener at AKVA groups viktigste oppdrag er å skape gode kundeopplevelser.

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt: Hans Øyvind Sagen: hosagen@akvagroup.com