Kan ROV'er erstatte dykkere i havbruksnæringen?

Skrevet av Wenche Haugerud den 06.11.19 12:44
Wenche Haugerud
Følg meg:

ROV i sjø

Spørsmålet om ROV’er vil erstatte dykkere i havbruk blir ofte tatt opp til diskusjon i havbruksnæringen. Noen spår at ROV’er er de nye dykkerne, mens andre mener at disse aldri vil kunne klare å utføre dykkernes oppgaver. Kan det være at begge sider har rett? Det er ingen hemmelighet at undervannsprosjekter drar nytte av ROV’er. De både effektiviserer og letter driften gjennom kartlegging, inspeksjonsarbeid, planlegging og vedlikehold.

 

ROV i havbruk

Det finnes mange kostnadsfordeler ved bruk av ROV’er i havbruksnæringen. Skal du drive bærekraftig, er du avhengig av jevnlige og systematiske inspeksjoner av fortøyningssystemene dine. Slik har du alltid kontroll på oppdrettsvirksomheten, og det er gjennom dette arbeidet det blir avdekket avvik som i verste fall kunne resultert i havari eller rømning.

Med ROV har du en fullstendig overvåkning, samtidig som du kan utføre forebyggende vedlikehold og spyling til enhver tid. Kostnadsforskjellen mellom å få den samme jobben gjort av et kommersielt dykkerfirma er betydelig.

For grunnleggende inspeksjoner og rengjøring kan en ROV eliminere kostnadene av å sende et dykkerteam i vannet.

Se vårt utvalg av ROV'er her

 

Driftsevne i dybden

Når kommersielle dykkere skal dypere enn 45 meter, trenger de spesialutstyr for å bekjempe trykket, samt spesialgass med blandinger av oksygen, helium og nitrogen for å kunne puste ordentlig.

Tidsbruken på operativt nivå er kortere jo dypere dykkeren synker, og de trenger mye lenger tid på oppstigning på grunn av nødvendige sikkerhetsstopp for å dekomprimere. Dette er, naturlig nok, kostnadsdrivende.

En ROV kan i praksis operere døgnet rundt dersom det er piloter tilgjengelig. Når vi også tar med rekkevidden ned mot 1000 meters dyp, har vi belyst de to områdene der ROV’en i særklasse er overlegen dykkeren.

 

Et godt team

Det optimale er å bruke ROV’er for å supplere dykkerne under oppdrag.

Før en dykker så mye som dypper en tå i vannet, kan ROV’er blant annet utnyttes til å identifisere området det skal jobbes med, så dykkeren unngår å bruke av den begrensede tiden under vann på å lokalisere og identifisere problemer.

ROV’er kan dermed bidra til at et bredere spekter av personell kan utarbeide løsninger på et bestemt problem og sikre at passende utstyr blir montert og klargjort før dykkeren går ned i dypet. ROV’er og dykkere er sammen det optimale teamet for å takle avanserte operasjoner under vann.

Debatten om ROV’er versus dykkere bør heller dreie seg om hvordan vi kan bruke dem sammen for å redusere kostnader og forbedre sikkerheten og metodene for undervannsarbeid.

 

Menneske og maskin

Det vil alltid være operasjoner under vann som krever menneskelig ekspertise og håndlag. Når en ROV gjør forhåndsinspeksjoner, automatisering, kartlegging og planlegging, vil dykkerne utnytte tiden sin best mulig på gitt dybde, med den ekstra sikkerhetsdimensjonen ROV’en utgjør under arbeidet.

Velger du å investere i ROV-tjenester, vil det være med på å redusere dykkerkostnadene dine samtidig som prosjektene blir tryggere og enklere å gjennomføre for dykkerne.

Så til den overordnede problemstillingen: Kommer ROV-er til å erstatte dykkere i havbruk? Det tror jeg neppe. Det kommer nok alltid til å være reparasjoner og oppgaver som krever menneskelig ekspertise på dypt vann. Men det å utnytte ROV’er i tillegg til dykkere er nok noe bransjen kommer til å se verdien av fremover.

 

Klikk og last ned: Hvordan unngå lakselus med dyp drift

 

Merker: rov

Wenche Haugerud

Forfatter: Wenche Haugerud

Gjesteblogger Wenche Haugerud er COO i Sperre AS

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt: Wenche Haugerud: whaugerud@akvagroup.com