Hvordan utarbeider du en god kravspesifikasjon på fôrflåte?

Skrevet av Tore Obrestad den 10.04.19 08:00
Tore Obrestad
Følg meg:

Fôrflåte laget etter spesifikasjoner

Dere har bestemt dere for å investere i en ny fôrflåte, men hvilken type flåte er det egentlig dere ser etter? I dette innlegget vil vi dele noen av våre erfaringer og tanker om hvordan du best kommer i gang med innkjøpsprosessen.

Kundene vi jobber med har ulike framgangsmåter. Noen velger å sette opp en detaljert kravspesifikasjon som de så inviterer ulike tilbydere til å by på. Andre velger å gå i dialog med en eller noen få leverandører og forhandle seg fram til en kravspesifikasjon. Uansett hvordan en velger å gå fram, vil det alltid lønne seg å involvere leverandørleddet så tidlig som mulig. Kravspesifikasjonen setter premissene for det videre prosjektet, så det er kritisk at dere får dannet dere et godt bilde av tilgjengelig teknologi og anbefalte løsninger ut fra deres forutsetninger.

 

Forprosjekt reduserer kostnader

Den beste måten å starte prosessen på er å inngå et forprosjekt med én leverandør. I forprosjektet vil dere diskutere hva som er planen for flåten og hvordan en kan ivareta at både kortsiktige og langsiktige behov blir ivaretatt. Leverandøren vil hjelpe deg med å definere hva du har behov for ut fra dine mål og lokalitetens fysiske miljøfaktorer. Forprosjektet vil typisk hjelpe deg med å definere hva som må på plass for at du skal kunne drive optimalt, som krav til blant annet:

  • Fôringssystem
  • Lagringsplass
  • Logistikkbehov
  • Fysiske arbeidsforhold
  • Kontrollrom
  • Energiløsning
  • Sikkerhetsutstyr
  • Ensilasjesystem
  • Tilstøtende systemer, som kamera og sensorikk
  • Materialvalg

En dyktig leverandør vil i forprosjektfasen også utfordre deg i forhold til hva du har behov for. Det er ikke sikkert du trenger en flåte som er bygd for å tåle 5 meter signifikant bølgehøyde, og at du dermed kan senke både kravene og investeringsrammen. Nettopp dette eksempelet opplevde vi i dialog med en av våre kunder, som ut fra denne avklaringen alene sparte inn 5 – 6 millioner kroner.

 

Husk opplæring og vedlikehold

Når du skal skrive ut kravspesifikasjonen, er det viktig å også få med seg hvilken opplæringspakke du har behov for. Det er opplæringen som skal sikre at utstyret blir riktig brukt, og som skal gjøre dere i stand til å drifte flåten på riktig måte. Dette kan vi ikke få understreket nok. Vår erfaring er likevel at mange glemmer dette punktet. Resultatet blir ofte mangelfulle og lettvinte opplæringsløsninger som ikke er godt nok fundert i kundens behov.

På samme vis er det også viktig å definere en plan for vedlikeholdsarbeid. Framtidig service og vedlikehold utgjør ikke bare en stor del av kostnadene knyttet til flåten, men er også kritisk for å sikre lang levetid og god driftssikkerhet. Tenk nøye over hva du ønsker av en vedlikeholdsplan og hvordan det bør foregå for å passe best mulig inn i det daglige driftsopplegget.

Ønsker du mer informasjon? Last ned vår guide «6 trinn for valg av riktig fôrflåte» her. 

 

New call-to-action

 

Merker: fôrflåte, kravspesifikasjon

Tore Obrestad

Forfatter: Tore Obrestad

Tore Obrestad er Business Development Manager i AKVA group Nordic. Han er utdannet elektro-/automasjonsingeniør med fordypning i pedagogikk og har jobbet i AKVA group siden 1988. I kraft av sin nåværende stilling, og gjennom tidligere erfaring som blant annet teknisk sjef for AKVA group Nordic, har Obrestad komplett oversikt over produksjonsteknologien innen merdbasert oppdrett. Han er i tett dialog med bransjen og følger nøye med på nye trender.

Kommentarer eller spørsmål?

Skriv inn nedenfor og du vil få svar fra en av AKVA group sine eksperter: