Hvem har mest fritid i oppdrettsbransjen?

Skrevet av Bjørn Sirnes den 19.06.19 08:00
Bjørn Sirnes
Følg meg:

Vedlikehold av notvasker

Høyt gasjerte spesialister som ikke får gjort jobben sin er dårlig butikk. Når en vaskeoperasjon på et oppdrettsanlegg langt til havs må avbrytes, må du betale ganske mange mennesker for å sitte uvirksomme.

Det er hevet over tvil at godt vedlikehold forlenger levetiden på utstyret. Selv om dette er å slå inn åpne dører, erfarer vi at det er varierende fokus på dette i bransjen.

Jeg er sikker på at mange av våre lesere har vært involvert i følgende scenario:

Klokken er ti og man er godt i gang med notspylingen etter en totimers båttur ut i havet. Så går alarmen, og notvaskeren må heves. En ventil har korrodert fordi utstyret ikke har vært spylt med ferskvann på lang tid, eller en thruster slår ut på jordfeil fordi den ikke har blitt megget og fått skiftet olje.

Har man rett del tilgjengelig på reservebåten, blir det relativt lite fritid på crewet.

Den virkelig kostbare nedetiden oppstår når man må returnere til land for å skaffe ny del. Forhåpentligvis finnes denne delen på et sentralt lager, og forhåpentligvis kan du få den levert med Jetpak dagen etter. Eller dagen etter det.

Denne historien er altfor velkjent, og det gjør litt vondt å tenke på de kostnadene som enkelt kunne vært unngått. Vedlikehold av vaskeutstyr er hverken spesielt tid- eller ressurskrevende. Min erfaring er at det i stor grad handler om å bygge kultur, og å etablere enkle rutiner. Følger du punktene jeg har listet opp nedenfor, er du godt på vei til å bedre økonomien i vaskeoperasjonene betraktelig.

 

Fast ettersyn og kontroll av notvaskeren

 

Daglig

IMG_1501

 • Sjekk oljenivået på thrusterne
 • Vask ned notvasker og tehter med ferskvann
 • Sjekk for lekkasjer på høytrykksdeler
 • Sjekk om gitter på thrusterne er i orden
 • Sjekk at vaskeskivene roterer lett
 • Sjekk om dyser i vaskeskivene er på plass. De skal ikke stikke ut fra skiven
 • Sjekk bolter og fester for thrusterne for eventuell skade
 • Sjekk tehter-kabel for skader, og om den sitter fast
 • Fest notvasker og tehter forsvarlig på dekk
 • Sjekk at connectorer er skrudd til

Ukentlig

 • Rengjør connectorer på sylindere og thrustere. Fjern gammel molykote ved bruk av elektrospray og trykkluft. Bruk Molykote 44 til å smøre opp på nytt (se manualen)
 • Megging av thrustere er en viktig og enkel operasjon. På denne måten ser du fort om noe holder på å skje med thrusteren og kan utføre service før det går helt galt.

Periodisk

 • Service på thrustere. Oljeskift

 

Fast ettersyn og kontroll av HT-pumpen

Daglig

 • Sjekk overflaten på hele pumpeenheten for skade
 • Sjekk overflaten på stemplene for skade
 • Sjekk slangene for lekkasje og skade
 • Sjekk pumpen (og trykksmøringen) for lekkasje, særlig tetningene på bevegelige deler
 • Sjekk oljenivå og oljekvalitet
 • Sjekk alle funksjoner (av/på, høytrykk på, regulering av trykk, m.m.). Lytt etter unormale lyder
 • Sjekk pumpens pulsering (ventilfunksjon)

Månedlig

 • Sjekk boltede forbindelser
 • Sjekk alle deler for korrosjon
 • Rengjør sjøvannsfilteret

Årlig

 • Sjekk sikkerhetsventilen

 

Vask og lagring av vaskeutstyr

Rust, frost og uttørking er prosesser som truer vaskeutstyr under lagring. Litt bevissthet og noen enkle rutiner er alt som skal til for å sørge for at utstyret holder det samme høye driftsnivået det gjorde da du satte det på lager.

Kjør ferskvann gjennom utstyret før du detter det bort, og vask alle overflater med ferskvann. Hvis rester av saltvann ligger igjen i rør og pakninger, vil det fordampe, og saltkrystallene som dannes kan skade pakninger og tetteflater og bidra sterkt til slitasje og nedsatt funksjon på utstyret.

Når utstyret lagres i frostutsatt miljø, må man kjøre frostvæske gjennom systemet. I tillegg til å hindre at vannrester fryser og forårsaker frostskader, bidrar frostvæsken til å smøre de indre komponentene.

 

Enkelt regnestykke

Godt vedlikeholdt utstyr har lengre levetid – det er hevet over tvil. Men det er den unødvendige nedetiden som dårlig vedlikehold forårsaker, som virkelig truer prosjektøkonomien. Mange servicevirksomheter i havbruksnæringen vil nok oppleve at det må en holdningsendring til, og at man må bygge en vedlikeholdskultur for å møte disse utfordringene. Men gevinsten er stor, og det bør være forholdsvis enkelt å regne på det økonomiske potensialet i en slik endring.New call-to-action

 

 

Merker: notvasking, vedlikehold

Bjørn Sirnes

Forfatter: Bjørn Sirnes

Bjørn Sirnes er Group Marketing Manager & Business Development i AKVA group og har tidligere vært kommersielt ansvarlig for FNC8 notvasker og høytrykkspumper. I tillegg er han også delaktig innen produkt- og forretningsutvikling på andre produktområder i selskapet. Sirnes er tett på markedet og sørger for at kundens ønsker og erfaringer legger premissene når produkter skal videreutvikles og forbedres. Gjennom sin 30 års lange karriere har han jobbet i grenseområdet mellom teknisk utvikling/prosjektering og salg/markedsføring. Han har en bachelorgrad i internasjonal markedsføring og Master of Management-grad fra BI, og har gjennom sin karriere opparbeidet seg bred ledererfaring fra en rekke ulike selskap og bransjer.

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt Vignir Bjartsson: bjartsson@akvagroup.com