Fisk i Atlantis: Et potensielt banebrytende akvakulturprosjekt

Skrevet av Trude Olafsen den 12.09.19 12:45
Trude Olafsen
Følg meg:

Atlantis på vei ned edit

I mai 2019 ble den første fisken satt ut i Atlantis Subsea Farmings nedsenkbare merd. Det markerte starten på en spennende testperiode som nå er avsluttet.

Atlantis Subsea Farming er en viktig del av AKVA groups strategi for å undersøke ulike konsepter for dyp drift. Fisken blir holdt nede i dypet på 25-40 meter ved hjelp av en nedsenkbar merd, hvor laksen får tilgang til luft via en luftkuppel.

Selskapene bak Atlantis Subsea Farming startet sitt samarbeid i 2014 og består i tillegg til AKVA group av SinkabergHansen og Egersund Net.

Jeg er glad for å kunne fortelle at vi nådde en veldig viktig milepæl i prosjektet da vi i mai overførte fisk fra en vanlig merd til Atlantis. Vi har sterk tro på at dette vil være en god løsning for lokaliteter som er eksponert for tøffe forhold på overflaten. Vi har etter hvert fått mye erfaring med å holde fisken i dypet ved hjelp av ulike løsninger som å kombinere en vanlig merd med dyp fôring og tilpasset lys, eller ved bruk av tubenot. En vesentlig årsak til at dyp drift er interessant er naturligvis at forskning, utført ved blant annet Havforskningsinstituttet, viser at lakselusa oppholder seg i de øvre vannlagene, det vil si over 10-15 meter.

Her kan du lese om hvordan bruk av Tubenot reduserte lusepåslaget med mer enn 80 prosent

 

Storskalatesting

Da Atlantis Subsea Farming ble tildelt en utviklingstillatelse i mai 2018, åpnet det opp muligheten for å teste konseptet i stor skala. Design, konstruksjon og teknisk testing har vært i fokus i 2018 og 2019, og nå vil fiskens oppførsel og vekst fortelle oss hvorvidt konseptet evner å skape et produktivt og sunt miljø. Hvis prosjektet lykkes med laks, kan det også overføres til andre arter.

Det er på langt nær enkelt det vi prøver å oppnå, og vi har møtt våre utfordringer underveis i prosjektet. Noe vi har jobbet mye med er å gjøre luftkuppelen stabil innenfor hva jeg vil kalle et «ustabilt system». Utviklingstillatelsen gir oss muligheten til å teste teknologien på faktisk biomasse gjennom tre generasjoner – noe som er helt essensielt for prosjektet.

Last ned gratis e-bok: Hvordan unngå lakselus med dyp drift

Normal fiskeatferd

Overføringen av fisk fra vanlig merd til Atlantis var en godt planlagt operasjon, hvor hovedfokuset var å sørge for at fiskens stressnivå var så lavt som mulig. Fisken ble mekanisk avluset tre uker før overføringen. Kamera og ROV, sammen med sensorer forbundet med infrastrukturen, gav verdifull informasjon da Atlantis ble senket 25 – 30 meter under overflaten. Selve senkningen tok cirka 30 minutter, og fisken ble noe urolig midtveis i prosessen. Den roet seg imidlertid ned og gjenopprettet normalt svømmemønster etter få minutter da merden hadde stabilisert seg. Fisken begynte å vise interesse for mat igjen neste dag.

Så langt har resultatene vært lovende. Svømmehastigheten, som måles hver dag, har vært normal. Det indikerer at fisken er i stand til å fylle svømmeblæren i luftkuppelen som planlagt. Fôringsraten og fiskens atferd under fôring er normal, og det har knapt vært noe dødelighet.

Meget erfarne driftsmedarbeidere fra SinkabergHansen følger nøye med på fisken hver eneste dag gjennom seks kameraer som dekker den fulle dybden i merden. Så langt har de utelukkende observert normal aktivitet og atferd.

 

 

Den tekniske løsningen

Den første versjonen av den nedsenkbare merden er nå produktsertifisert for denne spesifikke lokaliteten. Nedsenkbare merder kan i prinsippet forankres med vanlige rammefortøyninger, og omkretsen til merden er 160 meter. Flytekragen i plast blir fylt med vann for senkning, og fylt med luft igjen når merden skal heves. Hele prosessen blir fjernstyrt fra flåten eller land ved hjelp av styringssystemet AKVAconnect, med dedikert programvare tilrettelagt for dette systemet.

Luftkuppelen er plassert i midten av nottaket og sørger for frisk luft til fisken. Det vannbårne fôringssystemet, lys (AKVA Aurora SubLED) og kamera er også koblet til kuppelen.

Erfaringen fra vannbåren fôring i Atlantis-prosjektet tar AKVA group med seg når selskapet går ett steg videre og utvikler et vannbårent fôringssystem i kombinasjon med fleksibel fôring. I Atlantis gjør vannbåren fôring det mulig å fôre på 25 – 30 meters dyp med et godt og stødig spredemønster.

Investeringene lar seg enkelt forsvare sett opp mot de forventede driftsfordelene Atlantis vil sørge for.

 

Konsept for dyp drift

1) Fisken oppholder seg frivillig i dypere sjø ved hjelp av dyp fôring og lys

2) Fisken får tilgang til en begrenset overflate med minimalt lusepress gjennom tubenot

3) Fisken lever i en nedsenkbar merd med tilgang til luftkuppel


Atlantis, tre konsepter for dyp drift i fiskeoppdrett

Konsept nummer 1 og 2 er på markedet, mens Atlantis fortsatt er et utviklingsprosjekt. AKVA group jobber kontinuerlig med å forbedre de ulike konseptene.

Kritisk for alle konsept for dyp drift, er en grunnleggende forståelse for biologi og hvordan fisken reagerer på miljømessige forandringer, samt hvordan de tekniske løsningene samhandler med biomassen. Det er også betydelige utfordringer knyttet til å utvikle gode driftsopplegg og -løsninger. Dette er grunnen til at vi investerer i prosjekter som kan gi oss verdifulle svar og dokumentasjon om produksjonseffektivitet, fiskevelferd og andre viktige aspekt, slik at vi igjen kan skape suksess for våre kunder.

 

 

 

Klikk og last ned: Hvordan unngå lakselus med dyp drift

 

 

 

Merker: luseforebygging, dyp drift, nedsenkbar merd

Trude Olafsen

Forfatter: Trude Olafsen

Trude er Global Solution Manager, Research & Development. Hun har hovedansvar for å lede langsiktige, strategiske prosjekter, og er blant annet ansvarlig for Atlantis-prosjektet.

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt: Trude Olafsen: tolafsen@akvagroup.com