Dette bør en serviceavtale for oppdrettsanlegget inneholde

Skrevet av Christian Hammernes den 05.06.19 08:00
Christian Hammernes

Serviceavtale

En serviceavtale gir deg trygge rammer og forutsigbarhet til å gjennomføre produksjonen på en effektiv og optimal måte. I en hverdag styrt av fiskens syklus og mange tilhørende operasjoner, kan det være utfordrende å finne tid til inspeksjoner og periodisk vedlikehold av teknisk utstyr. En serviceavtale er et sterkt bidrag til å sikre deg mot driftsstans på det tekniske utstyret og forstyrrelser i produksjonen. Forlenget levetid på utstyret er en ekstra fordel du får med på kjøpet.

I tillegg til daglig vedlikehold vil periodisk inspeksjon av teknisk utstyr, med tilhørende tilstandsrapport, bidra til at utstyret jevnlig følges opp av profesjonelle teknikere. Etter enhver inspeksjon vil du motta fyldige tilstandsrapporter som gir et klart og tydelig bilde av utstyrets status. Et kostnadsoverslag gir oversikt over nødvendige og anbefalte utbedringer og sikrer at reservedeler er tilgjengelig når servicen skal utføres. Dette bør fortrinnsvis utføres av dem som kjenner utstyret best, i de fleste tilfeller leverandørene.

 

De viktigste punktene

Enhver serviceavtale er individuell, og det er kundens behov og det tekniske utstyret som legger premissene for hvordan den skal utformes. Men uansett størrelse på lokaliteten, eller hvor omfattende det tekniske utstyret er, finnes det noen punkter du alltid bør ha med eller vurdere i en serviceavtale:

 • Kontaktpunkt
  Uavhengig av leverandør bør du ha en fast kundekontakt. Dette forenkler samarbeidet for alle parter. Som Smart Service-kunde hos AKVA group har du en egen serviceleder som er ansvarlig for ditt anlegg.
 • Tilgang på erfarne teknikere
  Kompetente og dedikerte medarbeidere er nøkkelen til suksess. Velger du en leverandør som investerer i sine medarbeidere og jobber målrettet med kompetanseutvikling, kan du føle deg trygg på at dine behov blir ivaretatt – både nå og lenger fram i tid.
 • Tilgang på service og reservedeler
  En serviceavtale bør ikke bare gi deg rabatter på deler; langt viktigere er ofte tilgangen til service og reservedeler. Avtalen bør ha fokus på rask tilgang nær din lokalitet eller base eller inkludere tilbud på reservedelspakker plassert på din lokasjon. Lagertilgang bør derfor også være med i vurderingen av utstyrsleverandør, og dermed servicepartner.
 • Utvidet support
  En serviceavtale kan gjerne utvides som en service- og supportavtale. Support utover vanlig åpningstid er noe du som kunde bør se nærmere på og vurdere som et viktig punkt i serviceavtalen. Enkel og effektiv support og veiledning bør aldri undervurderes.
 • Forutsigbarhet
  Når skal servicen utføres?
  Inspeksjoner med påfølgende service bør times best mulig til perioder med lav aktivitet eller før perioder med full drift. På denne måten kan du unngå driftsforstyrrelser, eller kostbare driftsstopp, som følge av utstyrssvikt.
 • Tilstandsrapport
  Etter serviceoppdraget skal du ha en fyldig tilstandsrapport som gir deg et overordnet bilde av anleggets tilstand. Tilstandsrapporter kan i mange tilfeller også tilpasses kundens interne kontrollrutiner.
 • Historikk
  Ved å samle servicearbeidet hos leverandøren får du også oversikt over tidligere utført vedlikehold. En slik oversikt bør du som kunde naturligvis kunne kreve.
 • Tydelig rollefordeling
  Inspeksjoner skal lede ut i aksjonslister som beskriver i detalj hva som skal utføres av vedlikehold. Det må tydelig framgå hva du som kunde skal/kan/bør gjøre selv, og hva som er serviceleverandørens ansvar og kompetanseområde.
 • Pris
  Priser på service vil variere fra lokasjon til lokasjon, ofte basert på hvor langt det er fra din lokalitet til leverandørens nærmeste serviceavdeling. Det er viktig å vurdere leverandørens plassering og sørge for at forventet reiseaktivitet blir avklart i avtalen. Prisen for en serviceavtale og service utført av en kyndig part må også sees i sammenheng med de mange fordelene den vil gi, direkte og indirekte.

 

Andre fordeler

Ved å inngå en serviceavtale reduserer du faren for utilsiktet driftsstans. Samtidig øker du forutsigbarheten for deg selv og din servicepartner. Husk, forutsigbarhet er også trygghet. Du sikrer deg gjerne en dedikert servicetekniker som sørger for grundig dokumentasjon, døgnkontinuerlig telefonsupport, programvareoppdateringer, og tilgang til opplæringsprogrammer. Avtalen kan gi deg langsiktig trygghet for at anlegget ditt er i god teknisk stand og forlenge levetiden. Avtalekunder får ofte også gode rabatter på både opplæring, deler, oppdateringer, lisenser og timepriser.

Vår anbefaling er at du ser service på det tekniske utstyret i sammenheng med hvilke verdier utstyret faktisk forvalter, direkte eller indirekte. Setter du i tillegg kostnadene for en serviceavtale opp mot hva en eventuell driftsstans vil påføre deg, vil du erfare at en serviceavtale er en billig investering.

 

 

New call-to-action

 

 

Merker: serviceavtale

Christian Hammernes

Forfatter: Christian Hammernes

Christian Hammernes er rådgiver i support- og opplæringsavdelingen i AKVA group. Han er oppvokst i havkanten og fikk sin første jobb i oppdrettsbransjen allerede som 15-åring. Hammernes har fagbrev som elektriker og lang erfaring med service og vedlikehold av oppdrettsutstyr gjennom sine roller som servicetekniker, serviceleder og opplæringsleder i AKVA group. Han har tidligere jobbet i åtte år som teknisk servicekonsulent i Skretting, hvor han veiledet fabrikker, fraktebåter og selskapets kunder i optimalisering av fôrtransport og sentralfôringsanlegg. Hammernes jobber nå med kurs, rådgivning og utvikling innenfor samme tematikk, samt annen teknologi fra AKVA group og selskapets leverandører.

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt: Odd Jan Håland: ojhaaland@akvagroup.com