Derfor lønner det seg å elektrifisere fôrflåten

Skrevet av Tore Obrestad den 26.03.19 09:01
Tore Obrestad
Følg meg:

Hybridløsning-for-forflåter

De aller fleste anlegg er i dag drevet av dieselgeneratorer. Generatorene har sikret stabil drift i en årrekke og er kjent teknologi for de fleste. Hvorfor ikke bare fortsette som før? I havbruksbransjen liker vi å snakke om det blå skiftet, men vi må også forholde oss til det grønne skiftet. Etter all sannsynlighet vil strengere utslippskrav også gjøre seg gjeldende i vår bransje, hvor dieselgeneratorene står for betydelige utslipp.

Ifølge en studie utført av Bellona og ABB, kan ytterligere elektrifisering i sjøfasen av lakseproduksjon kutte utslipp av klimagasser med 300.000 tonn CO2 årlig.

Ved å ta et strategisk valg om å satse på grønnere drift allerede i dag vil du være i forkant og ta et tydelig miljøvalg.

Les også: Først ute med hybrid løsning for fôrflåter

New call-to-action

Hybridløsning for fôrflåten

Selv om nye alternativ kommer på markedet, vil ikke dieselgeneratorer forsvinne med det første. På steder hvor landstrøm ikke er en mulighet, vil en hybridløsning være et godt alternativ. Ved å kombinere batteridrift med generatorer i flåten kan du redusere belastningen på generatorene. Det betyr redusert dieselforbruk, lengre levetid og mindre behov for vedlikehold. Batteriene vil bli ladet av overskuddsenergi fra generatorene, og du får en mer bærekraftig løsning med reduserte utslipp og lavere støynivå.

I AKVA group opplever vi stigende etterspørsel etter nettopp slike hybridløsninger. Følgene av redusert generatorbruk er lavere vedlikeholds- og dieselutgifter. Kunder som velger å satse på dette, har regnet seg fram til at batteripakken betaler seg allerede i løpet av de første to årene. At en i tillegg reduserer støynivået til et absolutt minimum når batteriene er koblet inn, er et stort pluss. Hensynet til nærmiljø og ansatte som skal bo på flåten er ikke like enkelt å måle i kroner.

Forflåte om nattenUndervannsbelysning

Energieffektivitet begynner å bli å et stadig viktigere tema, ikke bare for selve flåten, men også for tilstøtende teknologi. Eksempelvis har UV-lamper etablert seg som et langt bedre alternativ enn metallhalogen for undervannsbelysning. UV-lamper har vesentlig lavere varmeutvikling og krever langt mindre energi for å yte samme effekt.

 

 

Spar energi med vannbåren foring

En nyhet som vil bidra til å gjøre framtidens anlegg mer  energieffektive, er vannbåren fôring. I AKVA group jobber vi for å reintrodusere vann som medium for å frakte fôret fra flåten. Vannbåren fôring har potensial til å kunne redusere energiforbruket på flåten med mer enn halvparten. Dermed er det mulig med ren el-drift. Dette vil vi fortelle mer om i et senere innlegg.

 

Energibruk er i aller høyeste grad et tema for oss i AKVA group og vil legge premissene for de fleste utviklingsløp framover. Mye av æren for dette må vi tillegge kundene våre, som hver dag utfordrer oss til å tenke nytt og komme med løsninger på deres behov. Vi er ennå i starten av en spennende utvikling.

 

New call-to-action

 

Merker: fôrflåte, energieffektivisering, elektrifisering, hybrid, batteripakker

Tore Obrestad

Forfatter: Tore Obrestad

Tore Obrestad er Business Development Manager i AKVA group Nordic. Han er utdannet elektro-/automasjonsingeniør med fordypning i pedagogikk og har jobbet i AKVA group siden 1988. I kraft av sin nåværende stilling, og gjennom tidligere erfaring som blant annet teknisk sjef for AKVA group Nordic, har Obrestad komplett oversikt over produksjonsteknologien innen merdbasert oppdrett. Han er i tett dialog med bransjen og følger nøye med på nye trender.

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt Tore Obrestad: tobrestad@akvagroup.com