Batteripakker takler full drift på hybride fôrflåter

Skrevet av Aksel Kverneland den 06.08.19 08:00
Aksel Kverneland
Følg meg:

Batteripakke edit

Tenk deg at du har en fôrflåte der dieselgeneratoren brukes bare 1-4 timer i døgnet. Dette er virkeligheten på flere lokaliteter langs kysten vår. Grunnen er at ytelsen på de moderne batteripakkene nå er så høy at de kan levere strøm til alle funksjonene på flåten samtidig og trenger bare en drøy time lading før de igjen er klare til drift.Dieselgeneratorer på tomgang er en svært lite effektiv måte å produsere strøm på. Allikevel er det slik på de fleste fôrflåter i dag, at selv om strømbehovet store deler av døgnet er lavt, er det store aggregatet i drift, og man utnytter bare en liten del av aggregatets kapasitet. Det betyr at mesteparten av dieselforbruket er bortkastet, og man belaster både mannskap og natur med støy og utslipp som lett kunne vært unngått.

Et viktig hinder for elektrifisering av fôrflåten er nå fjernet, ettersom de nye batteripakkene kan levere nok ytelse til en flåte i full drift. Derfor er det god grunn til å hevde at alt som ikke kan kobles til landstrøm, nå bør ha batteriløsning.

Les også: Først ute med hybrid løsning for fôrflåter

Uten støy og eksos

En hybrid energiløsning for fôrflåten baserer seg på batteristrøm mesteparten av døgnet og at dieselgeneratorene kun brukes til å lade batteriene. For en fôrflåte i full drift betyr det at dieselgeneratorene går inntil fire timer i døgnet. De kobles automatisk inn ved behov, og røkteren kan følge energistyringen fra iPad eller mobil.

Forskjellen i arbeidsmiljø er formidabel. Støy og vibrasjoner er redusert til et minimum, og pusteplager og sjenerende lukt er borte.

 

Tillegg til landstrøm

Mange lokaliteter opplever at det er for liten kapasitet i det lokale strømnettet. I stedet for dyre nettverksutvidelser som produsenten selv må bekoste, vil det være lønnsomt å installere en batteripakke på flåten. Slik etablerer man et regime der flåten driftes på batteri om dagen, mens man bruker landstrøm til å lade batteriene om natten. Enkelt, effektivt og kostnadsbesparende.

 

Spar diesel

Dieselstrøm er forholdsvis kostbart. I dag betaler man rundt fem kroner per kWh. Med en hybridløsning reduserer man dieselforbruket med 70-80%. I det store bildet må vi også kalkulere med innsparinger på vedlikehold, transport og logistikk.

Den grove kalkylen sier at man vil tjene inn investeringen i batteripakke i løpet av 2-3 år, avhengig av bruksmønster. Med en levetid på 20 år gir det rikelig med avkastning.

På flåter der det er plass til solceller, er det enda mer gevinst å hente, både økonomisk og miljømessig. Batteripakkene vil da lades fra solceller når været tillater det, og fra aggregat eller landstrøm når det er nødvendig. Dette skjer sømløst og uten at røkter behøver å velge ladekilden.

Batteriet-er-sjefen

Bilde: Prinsippskisse for energikilder og utstyr som er tilknyttet fôrflåten

 

Gode resultater

Fôrflåter med hybridløsning er nå i bruk langs hele kysten, og både produsenter og mannskap erfarer at batteripakkene gir trygg og effektiv ytelse til all slags drift.

Akva groups batterisystem, Akvahybrid, er modulbasert og kan levere opptil 145 kW. Hele driften, inkludert fôring, kan således kjøres på batteri, og man belaster selv store aggregat på en optimal måte.

På Kvarøy Fiskeoppdrett har man installert AkvaHybrid, og selv med full drift, og i værharde forhold som på Helgelandskysten, erfarer de at dieselaggregatet kun brukes et par timer i døgnet.

Flåten har installert AkvaHybrid med 211 kWh og 145 kW effekt.

Ta kontakt med Vignir Bjartsson dersom du ønsker mer informasjon om løsningen.

 

New call-to-action

 

Merker: fôrflåte, elektrifisering, hybrid

Aksel Kverneland

Forfatter: Aksel Kverneland

Gjesteblogger Aksel Kverneland er styreleder i Kverneland Energi

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt: Tore Obrestad: tobrestad@akvagroup.com