Vignir Bjartsson

Vignir Bjartsson
Vignir er Sales Manager NetCleaning, ROV i AKVA group. Han er utdannet automasjons mekaniker med 25 års fartstid i offshore- og subsea industrien. Før han kom til AKVA group jobbet han 15 år som subsea ingeniør i Aker Subsea, hvor av fire år i Angola som ansvarlig for Aker sine offshore-operasjoner og personell på et av boreskipene på Kaombo prosjektet.
Følg meg:

Nyeste artikler

AKVA group-kunder får Enova-støtte til hybridinstallasjoner

Skrevet av Vignir Bjartsson den 19.02.21 11:48

I løpet av fjoråret utarbeidet vi opp mot 50 søknader til Enova for våre kunder om støtte til å legge om til hybrid drift på fôrflåtene. Alle unntatt én av disse ble innvilget.

Les mer

Merker: elektrifisering, hybrid, batteripakker

Lavest mulig trykk og høyest mulig vannmengde gir mest skånsom notvask

Skrevet av Vignir Bjartsson den 04.12.20 11:28

Da AKVA group og Sperre lanserte den første frittflyvende notvaskeren for fire år siden, var det ikke uvanlig å bruke det som var tilgjengelig av trykk fra høytrykkspumpene om bord på servicefartøyene. Notvasksystemene kravlet på belter langs nota og spylte med trykk på godt over 200 bar. Det viste seg å slite enormt på nøtene. I dag vet vi bedre.

Les mer

Merker: notvasker