Bjørn Sirnes og Guttorm Lange

Bjørn Sirnes og Guttorm Lange
Bjørn Sirnes er Group Marketing Manager & Business Development, og Guttorm Lange er fagsjef produksjonsbiologi i AKVA group.

Nyeste artikler

Sensorbøye og Tubenet™ virker sammen i kampen mot lakselus

Skrevet av Bjørn Sirnes og Guttorm Lange den 12.04.20 14:15

Har du kontroll på vannmiljø og hvordan strømmene går i fjordsystemet der du driver med lakseoppdrett? Det er kunnskap du vil ha stort utbytte av for å optimalisere tiltakene mot lakselus, ikke bare i dine egne anlegg, men for den totale smitterisikoen i fjorden.

Les mer

Merker: luseforebygging, Tubenet™