5 grunner til at sorteringsnot gir bedre lønnsomhet i oppdrettsanlegget

Skrevet av Jane Løvold Veivåg den 29.05.19 08:00
Jane Løvold Veivåg
Følg meg:

Flexipanel harvesting edit

Bedre fiskevelferd og økonomiske fordeler går hånd i hånd når du jevnlig sorterer ut fisk som er slakteklar. Ved å fjerne stor og dominant fisk fra populasjonen, legger du forholdene til rette for at også̊ den mindre fisken kan få en rask vektøkning.

Ved å utnytte dominanseegenskapene som opptrer i alle fiskebestander, kan du gjennom regelmessig sortering hver sjette til åttende uke optimalisere resultatene gjennom løpende uttak av stor fisk. En sorteringsnot med Shetlandsrist er en passiv og skånsom sorteringsmetode som gir umiddelbar økonomisk gevinst. Det er det flere årsaker til.

1. Stor fisk tar mer av fôret enn liten fisk

Den sterkestes rett gjelder i merda, og den store fisken skaffer seg en forholdsmessig større andel av foret enn den mindre fisken. Dette blir en selvforsterkende tendens der den store fisken blir større, og den mindre fisken vokser lite. Når man kan sortere ut den store fisken tidligere i syklusen, vil man få bedre vekstvilkår for den mindre fisken som er tilbake i merda.

2. Økt snittvekt gir bedre kilopris

Vi anbefaler å sortere bestanden i løpet av en syklus. Når man på denne måten tar ut slakteferdig fisk, blir snittvekten høyere på fisken som leveres til slakteriet. Dette gir bedre kilopris.

3. Bedre utnyttelse av foret

Når fisken i merda er har omtrent samme størrelse, er det enklere å sikre at foret blir jevnt fordelt mellom individene. Problematikken med at de største individene konkurrerer ut de mindre ved matfatet reduseres, og forets utnyttelsesgrad blir bedre. Du unngår også at stor fisk tar til seg for de ikke trenger, og fôrkostnadene reduseres.

4. Lettere å treffe på best markedspris

Markedsprisen på laks er sterkt påvirket av tilbud og etterspørsel. Den beste prisen blir oppnådd for fisk av høy kvalitet i størrelser som er mangelvare på slaktetidspunktet. Sorterer du fisken i forkant av slaktingen, kan du maksimere avkastningen ved å kun hente ut den fisken du får best pris for.

5. Rensefisk sorteres ut før levering til slakt

Sorteringsnota fungerer like godt til å sortere ut rensefisk. Her vil du oppnå en tosidig gevinst. Kostnaden til å sortere ut rensefisk på slakteriet forsvinner, og man beholder rensefisken i merda og slipper kostnaden med å sette ut ny rensefisk til neste generasjon.

Verdien av dette kan ikke overvurderes. Vi kjenner til at hele investeringen i sorteringsnot betalte seg i løpet av en generasjon, fordi man sorterte ut rensefisken før levering til slakteriet.

 

laks gjennom rist

 

Bedre fiskevelferd

Sorteringsnot er en passiv sorteringsmetode og har betydelige fordeler for fiskevelferden sammenlignet med mekanisk sortering. Sorteringsristen er satt sammen av roterende deler som er skånsom mot fisken og minimerer risikoen for skade og tap. Fisken sorteres i sjøen ved at den selv svømmer gjennom risten. Det gir redusert stress og bedre fiskevelferd. Shetlandsristens store storteringsareal (≥90 m2) gjør at sorteringen går raskere, med mindre stress for fisken og høyrere produktivitet som resultat.

Vil du vite mer om sorteringsnot, kan du ta kontakt med Jane Løvold Veivåg.

Du kan også fylle ut vårt kontaktskjema nedenfor.

 

Merker: Shetlandsrist, Sorteringsnot

Jane Løvold Veivåg

Forfatter: Jane Løvold Veivåg

Jane Løvold Veivåg er Product Sales Manager, Speicial Nets i Akva Group Nordic. Hun ble ansatt i Akva Group ASA 1.1.2019, men har vært ansatt i Egersund Net siden 1996. I tillegg til salg, har hun også hatt produkt- og produksjonsansvar for spesialnett-avdelingen. Hun er i tett dialog kunder, og har god kunnskap om produktene innen sitt ansvarsområde.

Kommentarer eller spørsmål?

Kontakt: Jane Løvold Veivåg: jlovold@akvagroup.com