Dette bør en serviceavtale for oppdrettsanlegget inneholde

Skrevet av Christian Hammernes den 05.06.19 08:00

En serviceavtale gir deg trygge rammer og forutsigbarhet til å gjennomføre produksjonen på en effektiv og optimal måte. I en hverdag styrt av fiskens syklus og mange tilhørende operasjoner, kan det være utfordrende å finne tid til inspeksjoner og periodisk vedlikehold av teknisk utstyr. En serviceavtale er et sterkt bidrag til å sikre deg mot driftsstans på det tekniske utstyret og forstyrrelser i produksjonen. Forlenget levetid på utstyret er en ekstra fordel du får med på kjøpet.

Les mer

Merker: serviceavtale

5 grunner til at sorteringsnot gir bedre lønnsomhet i oppdrettsanlegget

Skrevet av Jane Løvold Veivåg den 29.05.19 08:00

Bedre fiskevelferd og økonomiske fordeler går hånd i hånd når du jevnlig sorterer ut fisk som er slakteklar. Ved å fjerne stor og dominant fisk fra populasjonen, legger du forholdene til rette for at også̊ den mindre fisken kan få en rask vektøkning.

Les mer

Merker: Shetlandsrist, Sorteringsnot

Service på oppdrettsanlegget? Slik forebygger du driftsstans

Skrevet av Christian Hammernes den 15.05.19 08:00

Kan man forvente at driftslederne ute på lokalitetene har kunnskapen, tiden og ressursene som trengs for å følge opp både løpende og forebyggende vedlikehold? Etter hvert som produksjonskostnadene øker i mange ledd, og nyere og mer avansert utstyr preger oppdretternes hverdag, er dette et betimelig spørsmål.

Les mer

Merker: serviceavtale

Leie eller eie utstyr til fiskeoppdrett

Skrevet av Hans-Øyvind Sagen den 08.05.19 08:00

Stadig flere av våre kunder velger å leie deler av utstyret til sine oppdrettsanlegg. Det er det mange grunner til. Sensorikk utgjør størstedelen av leieavtalene, men også større komponenter som fôrflåter og fôringssystemer er for utleie. Kan leie av oppdrettsutstyr være lønnsomt for ditt anlegg?

Les mer

Merker: leie fiskeoppdrettsutstyr

Tubenot reduserte lusepåslaget i oppdrettsanlegget med 80 prosent

Skrevet av Bjarte Sævareid den 30.04.19 11:49

Det finnes gode løsninger for å avluse laksen, men hva om vi klarte å forhindre at lusa fikk tilgang til fisken? Hvor stor ville kostnadsreduksjonen vært pr. generasjon dersom du slapp avlusing i anlegget ditt?

Les mer

Merker: fiskevelferd, tubenot, luseforebygging

Kunsten å vaske en notpose uten å stresse fisken

Skrevet av Bjørn Sirnes den 24.04.19 08:00

Vasking av nøter er en kompleks problemstilling med mange innfallsvinkler. Utgangspunktet er imidlertid alle forent om: Det handler om å skape et optimalt miljø for fisken.

Les mer

Merker: notvasking

Hvordan utarbeider du en god kravspesifikasjon på fôrflåte?

Skrevet av Tore Obrestad den 10.04.19 08:00

Dere har bestemt dere for å investere i en ny fôrflåte, men hvilken type flåte er det egentlig dere ser etter? I dette innlegget vil vi dele noen av våre erfaringer og tanker om hvordan du best kommer i gang med innkjøpsprosessen.

Les mer

Merker: fôrflåte, kravspesifikasjon

11 tips til skånsom foring i sentralforingsanlegg med lufttransport

Skrevet av Christian Hammernes/Trond Severinsen den 02.04.19 08:00

Både selve fôrkvaliteten, logistikken fra fabrikk til flåte, samt bruk og vedlikehold av fôringsanlegget, spiller viktige roller for hvor mye svinn du får som følge av støv og knus. Betydningen av å redusere svinnet er opplagt. Svinn gir høyere fôrfaktor og betyr i praksis betydelige tap. Støv og knus kan også medføre driftsstans og gi kortere eller lengre stans i utfôringen, noe som potensielt kan bli enda mer kostbart enn brekkasjedannelsen i seg selv.

Les mer

Merker: fôringssystem, høyttrykkspumpe

Derfor lønner det seg å elektrifisere fôrflåten

Skrevet av Tore Obrestad den 26.03.19 09:01

De aller fleste anlegg er i dag drevet av dieselgeneratorer. Generatorene har sikret stabil drift i en årrekke og er kjent teknologi for de fleste. Hvorfor ikke bare fortsette som før?

Les mer

Merker: fôrflåte, energieffektivisering, elektrifisering, hybrid, batteripakker

Velkommen til Akvakulturbloggen

Skrevet av Akvakulturbloggen den 26.03.19 09:00

Her vil vi dele nyttige innlegg, innhold som engasjerer, skaper diskusjon og gjør at vi kan lære av hverandre. Vi vil ta opp tema i grenselandet mellom teknologi og biologi og gjøre vårt beste for å belyse dem ut fra egne erfaringer. Målet vårt er å gi deg som leser verdifulle innspill i din arbeidshverdag.

Les mer

Merker: akva group