Kunstig intelligens (AI) tar fôring av fisk fra kunst til vitenskap

Skrevet av Andrew Campbell den 28.10.20 12:18

Selv for de beste fôringssystemene er det krevende å administrere flere parallelle datastrømmer og samtidig fokusere på ytelsen til merden de fôrer. Kunstig intelligens (AI) er en effektiv assistent som er i ferd med å endre moderne fôringspraksis for godt.

Les mer

Merker: AI, Intelligent Feeding

Sekskant-design bedrer lastfordelingen og reduserer krympproblematikk i nota

Skrevet av Magnus Røsseland Bollmann den 02.09.20 13:13Kan man forbedre notlinens egenskaper ved å endre geometrien i maskene? Vi kan trygt svare ja på det spørsmålet etter å ha jobbet grundig med å relansere notlin med sekskantform. Her deler jeg erfaringene vi i Egersund Net har gjort under produktutvikling og testing av den nye notlinen.

Les mer

Merker: sekskant notlin

Hva kjennetegner en arbeidsbåt for oppdrett?

Skrevet av Freddy Bakken Braseth den 26.07.20 23:01

For deg som jobber med drift av oppdrettsanlegg vet du at båten er avgjørende for at dine ansatte skal få utført arbeidsoppgavene sine. Arbeidet i havbruksnæringen kan innebære tøffe tak, og kravene du stiller til båten har betydning for sikkerhet, effektivitet og komfort i dine ansattes arbeidshverdag.

Les mer

Merker: arbeidsbåter

Hvordan kan kunstige lyskilder skape bedre velferd og tilvekst for oppdrettsfisk?

Skrevet av Guttorm Lange den 29.06.20 09:51Kunstige lyskilder kan øke tilveksten for oppdrettslaks betydelig ved korrekt bruk, og i enkelte tilfeller med så mye som 15 %. Men det må litt mer til enn en korrosjonsbestandig og vanntett lampe. Vi trenger å forstå fiskens biologi for å gi den eksakt det lyset den trenger.

Les mer

Bli kvitt et miljøproblem i oppdrettsanlegget for godt

Skrevet av Øystein Røvik den 15.05.20 12:44

Mange oppdrettere står overfor en betydelig miljøbelastning når de én gang i året bytter batterier på markeringslysene i oppdrettsanlegget. 30 kilo miljøskadelig avfall i året for hvert lys kan fjernes for godt dersom man går over til ny, grønn teknologi.

Les mer

Merker: Markeringslys

7 ting du må spørre om før du kjøper digitalt oppdrettskamera

Skrevet av Jan Rune Erikstad den 17.04.20 12:22

Skal du investere i eller leie nye kameraer til oppdrettsanlegget? Da vil du naturligvis ha den beste teknologien tilgjengelig; digitale IP-kamera med høy bildeoppløsning. Det finnes mange tilbud på markedet, og det kan være vanskelig å finne ut hvilket kamera som passer best for ditt oppdrettsanlegg. Med denne artikkelen vil vi hjelpe deg med å stille de riktige spørsmålene før beslutningen tas.

Les mer

Merker: SmartEye, kamera

Sensorbøye og Tubenet™ virker sammen i kampen mot lakselus

Skrevet av Bjørn Sirnes og Guttorm Lange den 12.04.20 14:15

Har du kontroll på vannmiljø og hvordan strømmene går i fjordsystemet der du driver med lakseoppdrett? Det er kunnskap du vil ha stort utbytte av for å optimalisere tiltakene mot lakselus, ikke bare i dine egne anlegg, men for den totale smitterisikoen i fjorden.

Les mer

Merker: luseforebygging, Tubenet™

Vannbåren fôring reduserer energikostnadene med 75 %

Skrevet av Tore Obrestad den 27.02.20 10:35

Hvis du har behov for å fôre på dybder der lusepresset er lavere, har vi allerede i dag en velfungerende subfeeder som fôrer ned mot 20 meters dybde. Dette konseptet baserer seg per i dag på lufttransportert utfôring frem til vannskillet, hvor det distribueres videre i dybden gjennom sjøvann i tuberør. Et annet godt alternativ er vannbåren utfôring distribuert fra fôrflåte frem til utfôring til fisken som står på dybden. Det viser seg at man på kjøpet sparer store beløp på energi og lusebehandling.

Les mer

Merker: energieffektivisering, vannbåren foring

Opplæring i utstyr og programvare på oppdrettsanlegget er en god investering

Skrevet av Christian Hammernes den 12.12.19 09:55

Når utstyr eller programvare ikke utnyttes riktig, går dette fort utover faktorer som fôrforbruk, tilvekst, driftssikkerhet og vedlikeholdskostnader. Kompetanse gjør medarbeidere på alle nivå i stand til å jobbe effektivt og møte uforutsette situasjoner på en trygg og god måte. 

Les mer

Merker: kurs

Juleønsker fra en oppdrettslaks

Skrevet av Hans-Øyvind Sagen den 06.12.19 08:47

Underjordiske vesener og nisser har gjennom tidene vært i sentrum for julen. Religion og overjordiske mirakler har gitt julen en annen dimensjon. Konsumkultur og viktige livsverdier settes opp mot hverandre i moderne tid. Uansett: Juletid er en god tid for refleksjon. Her er et interessant juleperspektiv fra en håpefull laks...:

Les mer

Merker: tubenot