Leverandører til oppdrettsnæringen må bidra på bærekraft

Skrevet av Geir Henning Risholm den 02.07.21 08:00

Både omdømme og lønnsomhet styrkes når oppdrettsnæringen jobber kontinuerlig med å minimere sitt avtrykk på miljøet. Derfor er det helt naturlig og nødvendig for å være konkurransedyktig at også leverandørleddet behersker denne øvelsen.

Les mer

Merker: energieffektivisering, miljø

Tubenet™ tatt vel imot i markedet

Skrevet av Arnstein Hosaas den 18.06.21 08:00

Tubenet™ har taklet overgangen fra forskning og utvikling til kommersiell produksjon på en utmerket måte.

Les mer

Merker: Tubenet™

AKVA group-kunder får Enova-støtte til hybridinstallasjoner

Skrevet av Vignir Bjartsson den 19.02.21 11:48

I løpet av fjoråret utarbeidet vi opp mot 50 søknader til Enova for våre kunder om støtte til å legge om til hybrid drift på fôrflåtene. Alle unntatt én av disse ble innvilget.

Les mer

Merker: elektrifisering, hybrid, batteripakker

Lavest mulig trykk og høyest mulig vannmengde gir mest skånsom notvask

Skrevet av Vignir Bjartsson den 04.12.20 11:28

Da AKVA group og Sperre lanserte den første frittflyvende notvaskeren for fire år siden, var det ikke uvanlig å bruke det som var tilgjengelig av trykk fra høytrykkspumpene om bord på servicefartøyene. Notvasksystemene kravlet på belter langs nota og spylte med trykk på godt over 200 bar. Det viste seg å slite enormt på nøtene. I dag vet vi bedre.

Les mer

Merker: notvasker

Kunstig intelligens (AI) tar fôring av fisk fra kunst til vitenskap

Skrevet av Andrew Campbell den 28.10.20 12:18

Selv for de beste fôringssystemene er det krevende å administrere flere parallelle datastrømmer og samtidig fokusere på ytelsen til merden de fôrer. Kunstig intelligens (AI) er en effektiv assistent som er i ferd med å endre moderne fôringspraksis for godt.

Les mer

Merker: AI, Intelligent Feeding

Sekskant-design bedrer lastfordelingen og reduserer krympproblematikk i nota

Skrevet av Magnus Røsseland Bollmann den 02.09.20 13:13Kan man forbedre notlinens egenskaper ved å endre geometrien i maskene? Vi kan trygt svare ja på det spørsmålet etter å ha jobbet grundig med å relansere notlin med sekskantform. Her deler jeg erfaringene vi i Egersund Net har gjort under produktutvikling og testing av den nye notlinen.

Les mer

Merker: sekskant notlin

Hva kjennetegner en arbeidsbåt for oppdrett?

Skrevet av Freddy Bakken Braseth den 26.07.20 23:01

For deg som jobber med drift av oppdrettsanlegg vet du at båten er avgjørende for at dine ansatte skal få utført arbeidsoppgavene sine. Arbeidet i havbruksnæringen kan innebære tøffe tak, og kravene du stiller til båten har betydning for sikkerhet, effektivitet og komfort i dine ansattes arbeidshverdag.

Les mer

Merker: arbeidsbåter

Hvordan kan kunstige lyskilder skape bedre velferd og tilvekst for oppdrettsfisk?

Skrevet av Guttorm Lange den 29.06.20 09:51Kunstige lyskilder kan øke tilveksten for oppdrettslaks betydelig ved korrekt bruk, og i enkelte tilfeller med så mye som 15 %. Men det må litt mer til enn en korrosjonsbestandig og vanntett lampe. Vi trenger å forstå fiskens biologi for å gi den eksakt det lyset den trenger.

Les mer

Bli kvitt et miljøproblem i oppdrettsanlegget for godt

Skrevet av Øystein Røvik den 15.05.20 12:44

Mange oppdrettere står overfor en betydelig miljøbelastning når de én gang i året bytter batterier på markeringslysene i oppdrettsanlegget. 30 kilo miljøskadelig avfall i året for hvert lys kan fjernes for godt dersom man går over til ny, grønn teknologi.

Les mer

Merker: Markeringslys

7 ting du må spørre om før du kjøper digitalt oppdrettskamera

Skrevet av Jan Rune Erikstad den 17.04.20 12:22

Skal du investere i eller leie nye kameraer til oppdrettsanlegget? Da vil du naturligvis ha den beste teknologien tilgjengelig; digitale IP-kamera med høy bildeoppløsning. Det finnes mange tilbud på markedet, og det kan være vanskelig å finne ut hvilket kamera som passer best for ditt oppdrettsanlegg. Med denne artikkelen vil vi hjelpe deg med å stille de riktige spørsmålene før beslutningen tas.

Les mer

Merker: SmartEye, kamera