Tore Obrestad

Tore Obrestad
Tore Obrestad er Business Development Manager i AKVA group Nordic. Han er utdannet elektro-/automasjonsingeniør med fordypning i pedagogikk og har jobbet i AKVA group siden 1988. I kraft av sin nåværende stilling, og gjennom tidligere erfaring som blant annet teknisk sjef for AKVA group Nordic, har Obrestad komplett oversikt over produksjonsteknologien innen merdbasert oppdrett. Han er i tett dialog med bransjen og følger nøye med på nye trender.
Find me on:

Recent Posts

Why electrification of feed barges pays off

Posted by Tore Obrestad on 6/5/19 8:00 AM

Today, most fish farms are powered by diesel generators. Generators have provided stable operation for several years and the technology is familiar to most of us. Why change a winning team?

Read More

Topics: feed barge, energy efficiency

Comments or questions?

Add to the form below and one of AKVA Group's experts will respond: